Parsell 7, strekningen Storvoll–Raufjellforsen. Foto: Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen

E6 Helgeland nord ferdig i november

Snart markeres åpningen av alle gjenstående parseller i det første delprosjektet i pakken E6 Helgeland.

–Det aller meste av den nye veien er allerede tatt i bruk. Det er bare småpuss lengst i nord som gjenstår før vi kan markere ferdigstillelsen av delprosjektet, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Åpningsdatoen er nå satt - torsdag 7. november klippes snora for de seks nordligste parsellene. Det skjer ved nye Krokstrand bru, ved foten av Saltfjellet. På dette tidspunktet blir nybrua tatt i bruk.

Ved ferdigstillelse er det bygget og åpnet totalt 62 kilometer helt ny europavei fordelt på ti parseller mellom kommunegrensa Hemnes/Rana og Bolna på Saltfjellet.

Første spadetak i prosjektet E6 Helgeland gikk i jorda i nord, nærmere bestemt i parsellen Urlandå–Skamdal. Denne ble åpnet 6. juli 2017, sammen med parsellen Tjæraskaret–Eiterå. I september året etter ble snoren klippet også for parsellene Fallheia–Sandheia og Illhøllia–Tjæraskaret, forbi Røssvoll og nordover.

–Vi har ikke markert ferdigstillelsen av de øvrige parsellene i delprosjektet, så når vi klipper snora torsdag 7. november gjør vi det for alle de seks nordligste parsellene i ett. Frem til den datoen ferdigstiller Hæhre entreprenør siste rest, herunder nye Krokstrand bru og noen hundre meter veg oppe på fjellet, sier Maas Pedersen.

E6 Helgeland er Nord-Norges største vegprosjekt. Det består av tre delprosjekter, hvor det til sammen bygges og utbedres 132 kilometer europaveg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Saltfjellet.