E6 Arnkvern – Moelv

26. oktober kunne Nye Veier åpne den siste delen av ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet.

Fakta

Sted: Ringsaker kommune i Innlandet

Totalentreprise: 2,3 milliarder kroner eks. mva.

Byggherre: Nye Veier

Totalentreprenør: Veidekke

Hovedkonsulent: Sweco

Elektrokonsulent: Ing. Rasmussen & Strand

Underentreprenør og leverandører: Talgø Møre Royal l Modulex l Hamar Pukk & Grus l Moelven Limtre l Kjell Foss l Anleggsgartner Arnesen l 4service Landanlegg l Aventi Installation l Betong Øst l Brødrene Dahl l GLH Maskin l Moss Entreprenør l Norsk Stål l Swerock l Veidekke Industri l Åge Haverstad l Trygg Vei l Lesja Bulldozerlag l Engens Varmeforretning l Brødrene Lunn l Spennteknikk l Varmforzinkning l Brødrene Østbye l Zenith Survey l Euroskilt l Ragn Sells l Skjæveland l Gunnar Holth Grusforretning l Kranproffen

Hovedmengder i prosjektet:
– 24 kilometer firefeltsvei, 9.5 kilometer gang/sykkelveg,
9 kilometer fylkesveg, 11 kilometer private/kommunale
veier, en rasteplass, utlegging av cirka 280.000 tonn asfalt.
– 4 planfrie kryss
– 41 konstruksjoner: 9 bruer i linja, 3 overgangsbruer i betong,
3 overgangsbruer i tre samt, 4 sideveg- /gangvegsbruer,
17 kulverter, 4 tunnelportaler og 1 jernbanekulvert.
– 1 tunnel: Skarpsnotunnelen cirka 400 meter lang tofelts-
tunnel, samt utvidelse av eksisterende tunnel.

Totalentreprenør Veidekke har sammen med rådgiveren Sweco sørget for 24 kilometer ny firefelts E6 mellom Arnkvern og Moelv i Innlandet. Den første halvparten av veiprosjektet ble åpnet i sommer, og i slutten av oktober ble det også satt trafikk på de siste 12 kilometerne fra Brumunddal til Moelv.

Nye Veier er dermed i mål med 43 kilometer motorvei fra Kolomoen til Moelv, som er den første store milepælen i veiselskapets utbygging av 86 kilometer firefelts E6 gjennom Innlandet.

Fornøyd utbyggingsdirektør

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier, mener både Veidekke og Nye Veier har god grunn til å være fornøyd med gjennomføringen av Arnkvern-Moelv prosjektet.

– Vi har redusert byggekostnaden med 15-20 prosent og Veidekke har sørget for at åpningen skjer cirka åtte måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Moshagen til Byggeindustrien.

Krevende trafikkavvikling

Den nye veien mellom Arnkvern og Moelv er bygget helt inntil eksisterende E6. Det har skapt utfordringer for entreprenøren og også ulemper for trafikantene, men Moshagen trekker frem nettopp trafikkavvikling som noe prosjektet har lykkes veldig godt med.

– Når man bygger ny vei så tett opptil veldig mye trafikk, så medfører det store ulemper for entreprenør, samtidig som trafikantene må belage seg på noe køkjøring. Allikevel mener jeg vi har lykkes godt med trafikkavviklingen, selv om det i perioder har vært betydelige omkjøringer og køer. Med en ÅDT på cirka 20.000 kjøretøy mener vi det er et kvalitetsstempel at vi ikke har fått noen store klager fra lastebilnæringen, sier Moshagen.

Prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke trekker også frem trafikkavviklingen som utfordring nummer en i prosjektet.

– Trafikken har gått tett inntil anleggsområde hele veien. Vi har vært avhengig av å kjøre masser inn og ut av anlegget, og vi har drevet med sprengningsarbeider og tunge arbeider i forbindelse med bygging av konstruksjoner. Det har vært krevende både med tanke på planlegging og utførelse, sier Røssevold, som blant annet er fornøyd med hvordan Veidekke i tett samarbeid med den lokale næringslivsforeningen har klart å løse trafikkavviklingen i kryssområdet på Rudshøgda hvor det er en rekke ulike virksomheter med rundt 3000 arbeidsplasser.

– Dette området har mye aktivitet døgnet rundt som krever en viss trafikkavvikling. Dialogen med næringslivsforeningen har gjort at vi har funnet løsninger både næringslivet og vi som skal bygge vei kan leve med, sier Røssevold.

– Krevende, konstruktivt og godt.

Veidekkes prosjektleder beskriver samarbeidet totalentreprenøren har hatt med Nye veier som krevende, konstruktivt og godt.

– Nye Veier har en strategi om å bygge raskt og kostnadseffektivt, samtidig som entreprenør skal tjene penger. Det er et krevende mål i en bransje med så små marginer, men i dette prosjektet ligger Veidekke an til å lande på bena, opplyser Røssevold.

Øyvind Moshagen sier det alltid vil oppstå utfordringer og uenigheter i så store anleggsprosjekter, men ifølge Nye Veiers utbyggingsdirektør har et godt og løsningsorientert samarbeid mellom partene, og ikke minst prosjektbistand gjennom bruk av prosjektintegrert mekling (PRIME), sørget for at saker i prosjektet er løst fortløpende.

– I perioder har vi brukt mye tid på å komme frem til avklaringer, men vi har klart å løse ting underveis og jeg føler meg trygg på at vi skal komme greit i mål med sluttoppgjøret. Det å løse ting underveis er i tråd med strategien til Nye veier. Vi betaler oss ikke ut av uenighetene, men tar tak i det på en profesjonell måte med de virkemidlene som fungerer, understreker Moshagen.

– Underveis i prosjektgjennomføringen har vi lagt bak oss flere tunge saker som fort kunne medført store utfordringer med en annen kunde. Det er viktig å ta seg tid til PRIME underveis slik at de store tunge sakene blir lukket før sluttoppgjøret, tilføyer Bendik Røssevold i Veidekke.

Ville sette spaden i jorda

Øyvind Moshagen er godt fornøyd med resultatet Veidekke har levert, og kommer ikke på noen store ting de ville gjort annerledes hvis de fikk mulighet til å bygge Arnkvern – Moelv på nytt.

– Dette prosjektet var et av de første hvor Nye Veier kontraherte entreprenør, og for oss som selskap var det viktigere å sette spaden i jorda enn å bruke masse tid på å granske og eventuelt endre på reguleringsplanen. Det kan godt hende at vi kunne endret litt på omfang og funnet enda smartere løsninger, men vi er svært godt fornøyde med det resultatet vi ser i dag, sier Moshagen, som også fremhever at Nye Veier har gjennomført prosjektet med en liten byggherreorganisasjon med mye erfaring.

– Vi har hatt en veldig liten byggherreorganisasjon for å håndtere et så stort prosjekt, og det er jeg veldig stolt av, sier han.

Involverende planlegging

Røssevold trekker frem en ustrakt bruk av involverende planlegging som en viktig nøkkel til at Veidekke har fått til en så effektiv drift i et trafikkmessig krevende prosjekt.

– En ustrakt bruk av involverende planlegging gjør at vi får med oss spisskompetansen inn i planleggingsfasen, og på den måten eliminerer vi usikkerheter tidlig og før vi kommer til produksjonen. Resultat blir en sikker og effektiv drift, fastslår Røssevold.

Han er fornøyd med fremdriften og produksjonen Veidekke har klart å holde i prosjektet, men understreker også at det å løse oppgaven godt innenfor tiden, ikke nødvendigvis betyr at byggetiden har vært uproblematisk.

– Vi ligger godt an i dag, men byggetiden medfører at vi må ta noen valg, kanskje spesielt med hensyn til mengden timeverk vi utfører på vinterstid. Slik jeg ser det medfører vinterlige forhold at risikoen for hendelser øker og det blir en mer ineffektiv og kostbar drift. Vi må selvsagt jobbe på vinterstid, men byggetiden spiller litt inn på hvordan vinterdriften blir løst, sier Røssevold.

Har sett gevinstene med BIM

E6 Arnkvern – Moelv var det første prosjektet Nye Veier satte krav til såkalte BIM level 3 modeller, hvor blant annet HMS og FDV implementeres i den digitale modellen. Prosjekteringsmessig har Veidekke og Sweco delt prosjektet i 18 områder med en fullverdig BIM-modell per område.

Veidekkes prosjektleder er fornøyd med hvordan prosjektet har brukt BIM. Ikke minst er han fornøyd med at anleggsarbeiderne har sett gevinstene ved å ta i bruk digitale modeller.

– BIM var nytt for mange av våre fagarbeidere, men jeg tror de fleste nå er enige i at det er et nyttig verktøy som effektiviserer dataflyten. For min del har det morsomste vært å se erfarne anleggsarbeidere bruke BIM-kioskene på anlegget. Når de finner ut at de på egenhånd kan gå inn og ta ut data de normalt må bruke mye tid på å hente fra andre, så går det opp et lys for veldig mange, sier han.

Røssevold mener prosjekteringssamarbeidet med Sweco har fungert godt.

– Vi har hatt med oss en tung og kompetent konsulent som vi har samarbeidet tett og godt med. Det har vært et stort tverrfaglig fokus og vi har løst oppgaven godt sammen, sier han.

Når det er sagt så er dette en stor totalentreprise, der vi prosjekterer mens vi bygger. Det gir muligheter, men også utfordringer. Det har vært svært mye læring for oss med tanke på senere totalentrepriseprosjekter, tilføyer Røssevold.

God teamsammensetning

Prosjektlederen fremhever også måten Veidekke har satt sammen team med både erfarne og yngre medarbeidere. Dette grepet beskriver han som svært vellykket.

– Vi har hatt team med en sammensetning av erfarne driftsfolk og unge driftsfolk. På ledersiden har vi også hatt både erfarne ledere med mye kompetanse og nyutdannede ledere, som ofte er sterke på teknologi og de nye verktøyene vi bruker til blant annet prosjektering. Vi har gitt unge og fremadstormende medarbeidere stort ansvar. I hele lederlinja, fra prosjektleder til bas, har vi utviklet flere dyktige ledere som har vært viktige ressurser i dette prosjektet og som Veidekke vil få glede av i kommende prosjekter, sier Røssevold.


Flere prosjekter