E39 Myrmel-Lunde

Byggeleder Jan Bjarne Thorsnes (t.h) og prosjektleder Ole Martin Lilleby i Statens vegvesen foran den nye Myrmeltunnelen på E39.
BirkelandEntr

BirkelandEntr

SirdalVeibetong

SirdalVeibetong

SunnfjordBetong

SunnfjordBetong

STEntreprenør

STEntreprenør

Birkeland Entreprenørforretning er totalentreprenør for utbyggingen av 3,7 kilometer ny vei, inkludert 950 meter tunnel, på strekningen Myrmel-Lunde på E39. Veien har en prislapp på i overkant av 600 millioner kroner.

Fakta

Sted: Myrmel-Lunde i Sunnfjord kommune

Prosjekttype: Veianlegg E39

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenør: Birkeland Entreprenørforretning

Lengde: 3,7 kilometer inkludert 950 meter tunnel

Prosjektkostnad: I overkant av 600 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, RIG, Ytre miljø: Norconsult. RIE, RIV: Mesta (egenregi).

Underentreprenører og leverandører: Tunneldriving: Birkeland Entreprenørforretning l Massehandtering, veibygging, graving: HF Anlegg (Hirth Himle Entreprenør, Fosse Maskin og Transport) l Elektro: Mesta l Vann- og frostsikring: BMO Tunnelsikring l Ferdigbetong: Sunnfjord Betong l Betongarbeid portaler: RA1 Anlegg l Betongsprøyting: ST Entreprenør l Forstøtningsmurer: Hafs Betongbygg l Asfalt: Velde Asfalt l Betongrekkverk og banketter: Sirdal Betong l Stålrekkverk: Arvid Gjerde l Prefab. teknisk bygg: Førde Sementvare l Tavler: Eid Elektro l Styringssystemer: Trafsys

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Anleggsleder Pål Børslid i Birkeland Entreprenørforretning sier prosjektet er det største bedriften med 30 ansatte har gjennomført. Birkeland er en lokal maskinentreprenør med base i Sløvåg i Gulen.

– Det frister absolutt til gjentagelse, selv om vi ikke har en uttalt strategi om å satse videre på liknende prosjekter. Det har vært utfordrende og interessant. Vi startet arbeidet fysisk i august 2021. Vi satte trafikk på veien i dagsonen etter hvert som den ble ferdig, mens tunnelen ble åpnet for trafikk mandag 22. januar, da vi fikk sikkerhetsgodkjenning. Arbeidet har gått veldig bra, takket være godt samarbeid med samarbeidspartnere og byggherre Statens vegvesen, sier Børslid.

Selskapet har fra før spesialisert seg på utbedring og rehabilitering av eksisterende tunneler, og har hatt ansvar for denne jobben på E39 mellom Sognefjorden og Bergen. De er også i ferd med å avslutte rehabiliteringsarbeid i Skribergtunnelen og Jernfjelltunnelen, de to siste tunnelene før Sognefjorden fra Bergen.

Jobbet modellbasert

Børslid sier de har jobbet modellbasert med prosjektet, det vil si uten noen former for tradisjonelle tegninger.

– Det er første gang vi jobber helt uten tegninger, og det har fungert overraskende bra.

Prosjektleder Ole Martin Lilleby i Statens vegvesen sier det har vært et interessant prosjekt å jobbe med.

– Birkeland er en regional aktør med mange lokale underentreprenører. De kjenner forholdene her godt og får et ekstra eierforhold til prosjektet. Vi har samarbeidet godt, og Birkeland har vært fleksible for å oppnå et best mulig resultat, sier Lilleby.

Den nye veien erstatter en smal og svingete flaksehals på E39 i Sunnfjord kommune, mellom Sande og Førde. Prosjektet fikk finansiering i andre del av Nasjonal Transportplan 2018-2023. Offisiell åpning var 6. februar.

Byggetida på anlegget har vært cirka 2,5 år. Rigg- og deponiområdene skal ferdigstilles til sommeren. Det er utført rundt 130.000 arbeidstimer på prosjektet.

600 millioner kroner

Hovedentreprenør Birkeland har hatt riggområde på sørsiden av tunnelen med servicetelt for tunnelriggen og mellomlagring og knusing av tunnelmasser. Birkeland har hatt med seg FH Maskin, et selskap eid av Hirth Himle Entreprenør og Fosse Maskin og Transport, på graving og masseflytting på anlegget. Norconsult har hatt hovedansvar for prosjektering i totalentreprisen.

Kontrakten til Birkeland Entreprenørforretning var på 345,4 millioner kroner før moms. Ifølge prosjektleder Lilleby i Statens vegvesen er prosjektkostnaden i overkant av 600 millioner kroner inkludert moms.

Med Myrmel-Lunde ferdig er nok en bit i puslespillet med å oppgradere E39 lagt. Nå venter Lilleby og kollegaene i Statens vegvesen spent på rulleringen av Nasjonal Transportplan, og om E39 Storehaugen-Førde får overføringer slik at man kan starte opp arbeidet med det. Dette er snakk om en tunnel, Hafstadfjelltunnelen, på 7,5 kilometer med innslag i sør rett ved avkjøringen til flyplassen i Førde, og i nord på Bruland i utkanten av Førde sentrum. På den måten vil E39 få bort flaskehalsen med svingene i Halbrendslia og gjennom Førde sentrum.

– NTP skal rulleres før påske. Det blir spennende å se om vi kan jobbe videre med Hafstadfjelltunnelen. Denne tunnelen vil korte ned kjøretiden på E39 med cirka ti minutter. Myrmel-Lunde sparer kanskje inn to-tre minutter, så sant du ikke måtte stoppe for møtende storbiltrafikk.

Bygget bit for bit

Byggeleder Jan Bjarne Thorsnes i Statens vegvesen kan notere seg for nok et prosjekt han har vært med på siden han begynte i Statens vegvesen i 2011. Da var navnet på det overordnede prosjektet Lavik-Skei, nå heter det Prosjekt Sogn og Fjordane.

Bygg- og anleggsingeniøren fra Balestrand oppsummerer med at han har hatt en anleggslederrolle i byggingen av fem viktige veiprosjekter på E39 når han nå pensjonerer seg.

– Jeg har vært med på Torvund-Teigen, Bjørset-Skei, Drægebø-Grytås- og Birkeland-Sande N, og nå Myrmel-Lunde. Det har vært interessante og begivenhetsrike år der vi har bygget bedre vei bit for bit, sier Thorsnes.

– Arbeidet med Myrmel-Lunde er gjort uten uhell som har medført personskade, det er vi svært fornøyd med, sier byggelederen.

Balanse i massehandteringen

Drivingen av den cirka én kilometer lange tunnelen tok cirka åtte-ni måneder. Veianlegget har hatt god balanse i massehandteringen, stein som ble sprengt er nyttet på plassen til å bygge den nye veien og planere ut sideareal.

Et godt nett av sideveier vil redusere trafikken med jordbruksmaskiner på E39, noe det har vært en del av før.

Birkeland har også bygget korte strekninger med gang- og sykkelvei, to bussholdeplasser, to veikryss og tilknytningsveier til kommunale og private veier. Overskuddsmasser av stein og jord har gått til å lage nytt jordbruksareal.

Det er bygget rundt 1,5 km ny vei på begge sider av tunnelen.

Sysselsatt 60 personer

Veianlegget har sysselsatt rundt 40 personer fra entreprenørene og syv-åtte på byggherrekontoret til Statens vegvesen. Medregnet personell fra Norconsult som prosjekterte i totalentreprisen og teknisk støttepersonell for Statens vegvesen har opp mot 60 personer vært engasjert i veibyggingen.

Hele tunnelen er påført PE-skum og sprutbetong. Det er støpt bankett og føringskant. Mesta er underleverandør av elektroarbeidet inne i fjellet, med installasjon av lys, ventilasjon og sikkerhetssystem.


Flere prosjekter