E18 Knapstad-Retvet

Den drøyt seks kilometer lange strekningen mellom Knapstad i Østfold og Retvet i Akershus, går gjennom høye fjellskjæringer og får Norges nest bredeste bru.

E18 Knapstad-Retvet

Sted: Hobøl i Østfold og Ski i Akershus

Prosjekttype: Veianlegg

Byggherre: Statens vegvesen

Veilengde: 6,2 kilometer

Hovedentreprenør: NCC Infrastructure

Kontraktssum eks. mva.: 836,7 millioner kroner (2014)

Finansiering: Bompenger og statlig

Prosjektering: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Hercules fundamentering l Visinor l NCC Industry l Lauritzen gjerdefabrikk l Askim Entreprenør l SL Steinlegging l Kjell Foss l Eurostar l Otera Infra l Varmförzinkning l Britek l Carl C. Fon l Fossum Anlegg l Hammerstad Maskin l Jurgen Ivar Høie l Kewab l Kranfører l Kristians Schakt & Transport I Värmland AB l Landmåler 1 l Morten Bruvold l Norsk Saneringsservice l Norsk Vegetasjonskontroll l Per Nordhagen Entreprenørforretning l Peter Solnens Gräv & Schakt l Propoint Survey l Skanska Norge l Steinholt Entreprenør l Svea Räcken l Thomas Maskin l Toma l Transportsentralen AS Indre Østfold l VSM l Värmlands Maskin & Transportkonsulent l l ØPD Solutions l Østfold Brønnboring l Agro Anlegg l Albatross l BBV Vorspanntechnik GmbH l Bergems Graveservice l Borge Miljøservice l Brunskogs Gräv och Byggtjänst l Dalen Fiberoptikk l Leif Dybdahl l E D Knutsen Maskin l Eidsberg Entreprenør l Eivind Koch Rørinspeksjon l Esbjug Transport l Fiskum Plate- & Sveiseverksted 

Byggingen av den syvende parsellen på nye E18 fra Riksgrensen til Vinterbro startet i mars 2014, og strekningen er bygget som en 20 meter bred motorvei med fire kjørefelt og midtdeler. Nylig åpnet veien som NCC Infrastructure har vært hovedentreprenør for.

Nå ligger nye E18 nord for det gamle Elvestadkrysset, og dagens Elvestadkryss er knyttet til Hobølelva bru, som med sine 28,9 meter er landets nest bredeste bru. Brua er såpass bred, da den har av- og påkjøringsfelt til det nye krysset.

Det var i midten av februar 2012 at Hobøl kommune vedtok reguleringsplanen for nye E18 på strekningen Knapstad til Retvet ved Akershus grense. Planen tok miljømessige hensyn knyttet til massedeponier, viltoverganger, naturmangfold og vannkvalitet i Morsa-vassdraget. Stortinget vedtok oppstart og finansiering av parsellen i juni 2013.

Mye slam

– Byggingen av Hobølelva bru førte til at det kom opp store slammasser under peling. Slammet gikk gjennom et renseanlegg for deretter å slippe rent vann ut i elva igjen, som ender i Vannsjø ved Moss. Vannet er drikkevannskilden for Moss kommune, og jeg er glad for at vi har fått skryt av fylkesmannen i Akershus for denne delen av jobben, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen.

Etter at traseen ble ferdig hogget, ble veistrekningen gravd ut og sprengt frem. Samtidig begynte arbeidene med å bygge de ti konstruksjonene på strekningen.

– Vi har jobbet med mye dårlig grunnforhold med kvikkleire, og vi måtte pele på en spesiell måte for å fundamentere Hobølelva bru, som er en etterspent bjelkebru i betong. For å avlaste terrenget øst og vest for brua, er det blitt brukt EPS og Leca, sier Bustnes Amundsen.

De ti konstruksjonene langs den nye E18-strekningen består av syv bruer, to viltoverganger og Foss kulvert hvor fylkesvei 209 går gjennom.

– Ved rasteplassen Jaren har vi dessuten formet et massedeponi som et lite fjell, som skal sås til med gress. Høyden er 16 meter, og herfra blir det et flott utsiktspunkt over landskapet og E18. Ellers er Fosshøgda viltovergang veldig fint laget, og bygget i flott mur, sier prosjektlederen.

Vest for Elvestadkrysset ligger den mest spektakulære delen av Knapstad-Retvet, der veien har høye fjellskjæringer på hver side. På det høyeste er skjæringene 18 meter, og alt er sprengt bort fra topp til bunn i en pall.

– Denne typen fjellsprengning gjennomføres relativt sjeldent fordi den er krevende å gjennomføre rent teknisk. Men her har sprengningsentreprenøren gjort en god jobb, smiler E18-sjefen.

– Spennende konstruksjoner

Prosjektleder Per Anders Quist i NCC Infrastructure, sier at spesielt byggingen av Hobølelva bru var en spennende del av prosjektet.

– Prosjektet går over tre kvikkleireområder med svært dårlig grunn, og Hobølelva ligger i det største kvikkleireområdet. Der har vi utført lettfyllinger med skumglass, lecakuler og EPS-blokker for å redusere marktrykket. Hensikten er at terrenget blir påført noen tilleggslast fra veien. Brua er på det dypeste pelet 60 meter til fjell med 711 millimeters stålrørspeler, sier Quist til Byggeindustrien.

Til sammen har det gått med 3300 meter med stålrørspeler til brua, og det har delvis blitt boret på skrå.

– En slik skråboring i disse dimensjonene har tidligere ikke vært utført i Norge. Det var spennende å utføre dette arbeidet så dypt, men ellers har den tekniske utførelsen av veibyggingen vært kurant, sier Quist, som forteller at det har gått med 28.000 kubikkmeter med betong i prosjektet totalt, og 5000 tonn med slakkarmering.

– I tillegg kommer spennarmering i de lengste bruene. Dessuten er det sprengt over 800.000 kubikkmeter med fjell, og nesten like mye leirmasse er tatt ut, sier Quist.

Arkeologiske utgravninger

Sommeren 2012 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger langs den nye traseen gjennom Hobøl kommune. Utgravningene, som varte i elleve uker, var i første rekke i områdene ved Fossbekken og Riggesem. Året etter ble det også gjort utgravninger på strekningen Skaug-Bergerveien.

Med den nye strekningen mellom Knapstad og Retvet, er 48 av 70 kilometer mellom Riksgrensen og Vinterbro ferdig. Ørje-Riksgrensen (drøyt seks kilometer) skal ferdigstilles sommeren 2017, mens parsellen mellom Retvet og Vinterbro i Akershus ennå ikke har fått grønt lys for finansiering av Stortinget.

Glad Hobøl-ordfører

Ordfører Olav Peder Breivik (H) i Hobøl kommune gir honnør til Statens vegvesen for god planlegging av den nye E18-strekningen.

– Veien går på tvers av alle dalfører i området, så det er en krevende parsell rent topografisk. Spesielt synes jeg Hobølelva bru er blitt lagt fint i terrenget. Til tross for at den er både lang og bred, ser den ikke så dominerende ut på grunn av at veien øst og vest for brua går dypt gjennom høye fjellskjæringer, sier Breivik.

Når parsellen mellom Ørje og Riksgrensen er ferdig neste sommer, er hele E18-utbyggingen gjennom Østfold gjennomført. Det applauderes av fylkesordfører Ole Haabeth.

– For Østfold er vi nå veldig nær sluttpunktet for Østfoldpakken. Når E18 er ferdig frem til Ørje neste sommer, vil det bli både svært gledelig og historisk, sier Haabeth.