E16 er flomstengt flere steder

E16 er stengt flere steder i Voss kommune på grunn av flom.

E16 ved Hole i Voss er stengt på grunn av flom. Europaveien er også stengt ved Vinje, mellom Voss og Opheim på grunn av flommen.

Vakthavende Elise Trondsen ved flomvarslingen sier til Bergensavisen at det er stor vannføring i elvene ved Vangsvatnet, noen steder flere meter over normal vannstand.

– Elvens vannstand har nådd veien, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen i Vegvesenet ifølge BA.