Foto: Statens vegvesen

E134 Damåsen-Saggrenda åpner fredag 3. juli

Etter fem års anleggsdrift åpnes E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommune fredag 3. juli klokken 14 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Første spadestikk ble tatt på Damåsen utenfor Kongsberg i juni 2015. 

I mellomtiden er det bygd mer enn 13 kilometer ny europavei inkludert fire tunneler og en rekke store konstruksjoner - med Saggrenda bru på 310 meter som den mest iøynefallende, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 

Den 13,2 kilometer lange E134-strekningen mellom Damåsen og Saggrenda skulle i utgangspunktet åpnet i november 2019. Vegvesenet har tidligere uttalt at forsinkelsen skyldes senere overlevering fra entreprenørene på sentrale deler av anlegget sammenlignet med de kontraktsfestede datoene

Veianlegget har hatt tre hovedentreprenører på de tre delstrekningene gjennom Kongsberg. Veidekke Entreprenør AS har bygd delstrekning 1 fra Damåsen til Tislegård, Implenia Norge AS har bygd delstrekning 2 gjennom byen, fra Myntbrua til Trollerudmoen, mens delstrekning 3 fra Trollerudmoen til Saggrenda er bygd av arbeidsfellesskapet Metrostav AS. Berthelsen og Garpestad AS og Hag Anlegg AS.

Ny E134 gjennom Kongsberg går utenom og under sentrum og gjør veien vestover mot Notodden om lag 2,5 kilometer kortere enn dagens E134, mens reisetiden vil bli om lag fire-fem minutter kortere.

- Utbyggingen av E134 Damåsen-Saggrenda har gitt store ringvirkninger for byen og omegn under anleggsfasen. Flere lokale entreprenører har vært engasjert i veiarbeidet som underentreprenører. På det meste har veiutbyggingen sysselsatt rundt 500 anleggsarbeidere, heter det i meldingen.

Samme dag blir det også en enkel markering av at prosjektet E134 Mjøndalen-Langebru i Øvre Eiker og Drammen kommune er ferdig. Her har Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord vært entreprenør.

Statsråd Knut Arild Hareide vil markere åpningen av begge E134-prosjektene under sitt besøk på Kongsberg.