Camilla Molden, Eli Grønn, Fridtjov Bergsgard, Geir Dyrvik, Halvor Bergan og Torgeir Esmann er ansvarlige partnere og utgjør Adds faglige ledelse. Foto: Add arkitekter/David Torch
Camilla Molden, Eli Grønn, Fridtjov Bergsgard, Geir Dyrvik, Halvor Bergan og Torgeir Esmann er ansvarlige partnere og utgjør Adds faglige ledelse. Foto: Add arkitekter/David Torch

Dyrvik Arkitekter skifter navn

Dyrvik Arkitekter skifter nå navn og blir til Add arkitekter.

– I 25 år har vi addert nye ideer og perspektiver til prosjektene vi jobber på. Derfor endrer vi nå navn til Add arkitekter, skriver selskapet i en pressemelding.

Navneskiftet tydeliggjør også endringer i firmaets eierskap. Siden 2019 har kontoret fått en ny eiermodell, der alle ansatte kan være eiere og firmaet er organisert i en modell med partnere og assosierte partnere.

– Det er på høy tid at denne endringen blir tydelig i navnet også, sier styreleder Geir Dyrvik i meldingen.

Faglig ledelse er fordelt på seks partnere, og kontoret består ellers av arkitekter og andre fagpersoner.

– Samtlige av våre prosjekter er resultater av større teamarbeid, der flere på kontoret bidrar i utviklingen og gjennomføringen av prosjektene. Det har vært viktig for oss å finne et navn som rommer dette mangfoldet, sier daglig leder og partner Halvor Bergan via meldingen.

Add er en forkortelse for å addere, legge selskapet til.

– Vi liker å tenke at det er nettopp det vi gjør. At vi tilfører merverdi til prosjektene vi jobber med, sier Bergan.

Geir Dyrvik og Knut Fabritius startet Dyrvik Arkitekter på Hjula Væveri i 1998. Visjonen den gangen var å skape et levende fagmiljø av arkitekter med forskjellig bakgrunn og alder.

– Målet var å skape arkitektur av høy kvalitet for mange, skriver selskapet.

I dag jobber erfarne arkitekter side om side med yngre krefter.

– Det gjør at vi med kunnskap og nysgjerrighet kan fortsette å utvikle arkitektoniske svar på oppgaver innenfor urbanisme, planlegging og arkitektur for våre oppdragsgivere, sier Halvor Bergan.

– Vi er overbevist om at et bredt kompetansefelt, i kombinasjon med en fristilt posisjon i markedet, gjør oss rustet til å møte enhver oppgave med åpenhet og yte skreddersøm til hver eneste oppdragsgiver, sier Geir Dyrvik.

Add arkitekter består i dag av 43 ansatte. Camilla Molden, Eli Grønn, Fridtjov Bergsgard, Geir Dyrvik, Halvor Bergan og Torgeir Esmann er ansvarlige partnere og utgjør Adds faglige ledelse.

Add arkitekter består i dag av 43 personer. Foto: Add arkitekter
Add arkitekter består i dag av 43 personer. Foto: Add arkitekter