Foto: DVS EntreprenørFoto: DVS EntreprenørFoto: DVS EntreprenørFoto: DVS EntreprenørFoto: DVS EntreprenørFoto: DVS Entreprenør

DVS i mål med stor fasaderehabilitering i Oslo

DVS Entreprenør AS har gjennomført fasaderehabiliteringen av Gransletta borettslag på Furuset i Oslo. Nå fremstår boligblokkene fra 70-tallet som nye utvendig.

Det er OBOS Prosjekt som har hatt prosjekt- og byggeledelsen for rehabiliteringen til byggherren Gransletta borettslag. DVS Entreprenør AS har hatt totalentreprisen, som har en kontraktssum på 75 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

– Det mest utfordrende for oss, har vært å gjennomføre et så komplekst prosjekt på grunn av den eksisterende bebyggelsen. Det har også vært krevende i forhold til HMS og sikkerhet for beboerne, men alt har gått fint, sier prosjektleder Per Andersen i DVS Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Prosjektet hadde et sorteringskrav på 60 prosent, men oppnådde en sorteringsgrad på hele 87 prosent.

Borettslaget består av tolv blokker fordelt på tre sammenhengende rekker med henholdsvis tre, to og seks blokker i hver rekke. Det er til sammen 188 leiligheter i borettslaget fordelt på tolv innganger. Det er garasjeanlegg under blokkene i nummer 23 og 27. Antall etasjer varier mellom én og åtte.

Det var entreprenør Ragnar Evensen AS som satte opp boligene mellom 1976 og 1978, og innflytting fant sted i perioden oktober-november 1978.

Rehabiliteringen av Gransletta borettslag var omfattende.

Dette ble utført:

 • Omtekking av alle takflater.
 • Tilleggsisolering og ny fasadekledning med platekledning av Cembrit fasadeplater.
 • Utskiftning av vinduer, vindusdører, leilighetsdører og ståldører.
 • Nye inngangspartier i helaluminium og stående trekledning.
 • Salto låssystem på alle fellesdører.
 • Nytt strømopplegg på balkonger, samt lamper og stikkontakter.
 • Betongrehabilitering av balkonger, skillevegger og grunnmurer.
 • Maling av kledning på balkonger og himlinger i inngangspartier.
 • Nye balkongbrystninger i pulverlakkert aluminium og glass.
 • Innglassing av balkonger.
 • Trerekkverk og treplattinger på bakkeplan.
 • Diverse tilhørende arbeider.

Fasaderehabiliteringen har ifølge Andersen blitt tatt godt imot av beboerne i Gransletta borettslag.

– Vi har gjennomført en intern beboerundersøkelse angående arbeidet vi har utført, og vi scorer veldig godt på denne, sier en fornøyd Per Andersen.