Om våren trengs det gjerne et lite røst i borettslaget eller sameiet. Men ingen kan tvinges til dugnad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Om våren trengs det gjerne et lite røst i borettslaget eller sameiet. Men ingen kan tvinges til dugnad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dugnadsbot er ulovlig – kutt i felleskostnader er OK

Når naboen ikke stiller til dugnad, kan ikke borettslaget ilegge bot. Derimot kan de lokke med lavere kostnader til dem som stiller opp.

Mange borettslag og sameier bruker dugnad for å få ned kostnadene. Samtidig kan det være en fin måte å bli kjent med naboene på. Så fins det folk som verken kan eller vil stille til dugnad, og det har de full rett til, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Det er lov å droppe dugnaden. Det gjelder uansett hva slags grunn man har – det er ingen juridisk plikt å arbeide på dugnad, sier advokat Line Bjerkek hos NBBL.

Kutt er greit

Dermed er det ulovlig å sende folk faktura for manglende oppmøte, slik noen borettslag og sameier har gitt. I stedet kan man bruke en godtgjørelse som gulrot for å få folk til å møte opp.

– Et eksempel er maling av egen garasje på dugnad. Da må den som ikke maler selv, betale malekostnadene. I praksis løses dette ved at de eierne som har deltatt på dugnaden, får redusert felleskostnad den aktuelle måneden. Beløpene skal tilsvare en normal godtgjørelse for denne typen arbeid, sier Bjerkek.

Hun ramser opp en del tips som kan trekke folk til fellesinnsatsen: Kaffe og kaker, en grei liste over gjøremål og mulighet for innsats på en selvvalgt dag. Fint vær skader heller ikke.

– Pass på helse og sikkerhet

Advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund minner om at HMS-reglene må følges når folk stiller opp gratis for fellesskapet.

– Styret der du bor, har ansvar for å følge HMS-regler for det aktuelle arbeidet. Du skal ikke måtte stå øverst på en stige og balansere oppunder et høyt takmøne, for eksempel. Styret skal gjøre det de kan for at folk ikke skader seg, sier hun.