F.v. Mads Clemmetsen, Sarah Michelle Hoggart, Amanda Korsgaard, Liv Anne Reinsviki og Simen Sandviken.

– Du får en variert og trygg fremtid

Onsdag var nærmere 500 skoleelever og lærlinger samlet til ungdomsdagen på Vei og Anlegg, og de fikk med seg et tydelig budskap fra de som allerede er en del av bransjen.