Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Dropper bilbelte – gambler med eget liv

Vegvesenets dybdeanalyse av dødsulykker i 2013 viser at flere liv kunne ha vært berget med bedre beltebruk.

Bruker du bilbelte øker sannsynligheten for å overleve en trafikkulykke med inntil 80 prosent, skriver Statens vegvesen i en pressemelding denne uken.

Ifølge meldingen kunne trolig 10 menneskeliv ha vært reddet bare på Østlandet i 2013 om alle hadde brukt bilbelte.

– Jeg er overrasket over at så mange fortsatt spiller russisk rulett med eget liv i trafikken når vi vet hvilke tragiske konsekvenser det kan få, sier Magnus Larsson i ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen.

Region øst består av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Statens vegvesen gjennomfører dybdeanalyser av alle dødsulykker på europa-, riks-, fylkes- og kommunale veier.

– Den høye effekten av bilbelte skyldes at veiene har blitt bedre, og bilene sikrere de senere år. Siden 2007 har nedgangen i antall drepte i trafikken vært på hele 55 prosent på Østlandet. Vi ser i mange alvorlig trafikkulykker at bilens overlevelsesrom har blitt bedre gjennom forsterkning av kupeen. Det er for meg vanskelig å forstå at enkelte fortsatt bevisst velger bort belte, eller glemmer å bruke det når effekten er så god, sier Magnus Larsson i meldingen.

Varslere virker

For å få enda flere til å bruke bilbelte, sier Larsson at det må installeres bilbeltevarslere på alle plasser i kjøretøyet.

– Mange nye biler har i dag bilbeltevarslere som gir økende lyd og lys hvis du ikke tar på deg belte. Forskning har vist at med slike systemer vil hele 99 prosent bruke bilbelte, noe som er fire prosent høyere enn dagens bruk på landevei. Samtidig ser vi at manglende bilbeltebruk ofte har sammenheng med kjøring i ruspåvirket tilstand. Jeg mener derfor at politiet i større grad bør ta rusprøver av trafikanter som ikke bruker bilbelte, sier Larsson.

Dårlig beltebruk blant tungbilførere

Ulykkesanalyserapporten for 2013 viser at det blant tungbilfører også er et potensial for økt beltebruk.

– Dessverre viser våre analyser av dødsulykker med tunge kjøretøy at det slurves med bilbeltebruk. Ofte velter kjøretøyet, føreren blir kastet ut, og omkommer under kjøretøyet. Mens 4 av 10 drepte av lette kjøretøy ikke brukte bilbelte i perioden 2005-2013, er det hele 7 av 10 drepte tungbilsjåfører som ikke brukte belte. Mange av disse ville trolig ha overlevd dersom de hadde brukt belte. Skal vi få opp beltebruken her, er arbeidsgiverne nødt til å ta grep sammen med bestillerne av transporttjenester. Bestillerne bør stille krav om sikker transportkjøring, sier Larsson i pressemeldingen.