Illustrasjon: White Arkitekter
Illustrasjon: White Arkitekter

DRMA og White i Oslo vant barneskole, barnehage og flerbrukshall i Bærum

I samarbeid med DRMA har White i Oslo vunnet Bærum kommunes parallelloppdrag for utformingen av en ny barneskole, barnehage og tilhørende flerbrukshall på Ballerud.

I en melding forteller arkitektene at Bærum kommune stilte krav om at prosjektet skulle tilfredsstille FutureBuilts kriterier for bymiljø og arkitektur, for naturmangfold og overvannshåndtering.

«Dette innebærer at; utbyggingen skal bidra til økt naturmangfold. Områdets blågrønne struktur skal styrkes i samsvar med overordnede føringer gjennom etablering av blågrønne flater. En robust flerfunksjonell blågrønn struktur skal styrke lokalt naturmangfold, gjøre området motstandsdyktig ovenfor klimaendringer, bidra til renere luft, vann og jordsmonn, godt lokalklima og gi høy opplevelsesverdi», skriver White i en pressemelding.

– Vi er så glade for at kvalitetene vi har lagt i prosjektet er blitt verdsatt av både Bærum kommune og av politikerne i kommunen! Vi har vektlagt at skolen skal ha gode innvendige sammenhenger og overflater i naturmaterialer som utstråler varme og gir godt inneklima. I skolegården har vi vektlagt varierte funksjoner og inndeling i soner som utnytter og ivaretar naturkvaliteter, naturelementer og det varierte terrenget på tomten, sier Gina Bast Mossige, ansvarlig arkitekt hos White i Oslo i meldingen.

Slik beskriver arkitektene prosjektet:

«I vårt forslag er det lagt vekt på å løse oppgaven på en helhetlig måte med fokus på best mulig sammenhenger i og rundt skolen og flerbrukshallen. Skolen er tegnet med tanke på å skape gode nabolagskvaliteter, gode uterom for allsidig aktivitet og å styrke det biologiske mangfoldet på tomten. På tomtens nordvestre del etableres et torg som inviterer gjester og lokalbefolkningen til sambruk av skolens funksjoner og lokaler ut over skolens åpningstid. Mot torget ligger skolens hovedinngang med adkomst til forsamlingssal, vitensenter og flerbrukshall. Skolen i massivtre får en attraktiv plassering ved dagens LNF-område. Skoletomten ligger vakkert til i sørvendt helling som gir mulighet for gode uteoppholdsarealer. Flerbrukshallen er delvis nedgravd for å gli godt inn i landskapet.»