Driftsingeniør

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist05.02.2020

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg (ca 2,9 mill kvm) med mening i hele Norge og i over 50 andre land. Statsbygg, område vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Området har drift- og vedlikeholdsansvar for ca. 500.000 m² bygningsmasse. Vi har ca. 65 ansatte ved kontoret og på eiendommene.

Statsbygg har en ledig stilling som Driftsingeniør ved Universitetet i Stavanger. Som eier av eiendommen, har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Driftsavdelingen består av 11 ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder. Driftsingeniør skal være arbeidsleder for driftsgruppen, som består av ca. 10 medarbeidere og rapporterer til Underdirektør. Arbeidssted er for tiden Universitetet i Stavanger.

Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder og brukere. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon. Vi ser etter en serviceorientert person som trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo og som bidrar til fornøyde kunder, brukere og driftsteam.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ledelse av driftsenheten med hovedvekt på kundebehandling, innkjøp, administrasjon, faste rutiner og fordeling av arbeidsoppgaver
 • Være kontaktperson i driftsavdelingen for alle henvendelser fra våre kunder og brukere, fordele og holde kontroll på at oppgavene blir utført innen rimelig tid
 • Bidra i overtakelse av bygg/tekniske anlegg vedrørende kontroll av funksjoner, spesielt innen automasjon/SD-anlegg
 • Forestå, systematisere og tilrettelegge drift av bygninger, tekniske anlegg og uteområder
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Aktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDV, og spesielt innen faget automasjon
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen avhengig av kandidatens kompetanse

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen VVS/automasjon
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg, inkludert bruk av dataverktøy
 • Relevant praksis innen Automasjon/SD-anlegg vil bli spesielt vektlagt
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • Erfaring fra arbeidsledelse
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Planmessig og strukturert
 • Initiativtaker
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • God til å planlegge, prioritere og gjennomføre
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 550 000,- til 680 000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Kontaktinformasjon

Tom Vebner

underdirektør

901 03 708

Søk stilling

Vis flere stillinger: