Driftsingeniør mekanisk - Bygg og Tekniske anlegg

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. I 2013 reiste nær 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Oslo Lufthavn AS (OSL) utgjør Norges hovedflyplass og er et heleid datterselskap av Avinor. Lufthavnen er et helt sentralt kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og 200 000 flybevegelser per år. Selskapet omsatte i 2012 for 4.288 mill kr og har over 600 ansatte.

Firma Oslo Lufthavn
FylkeAkershus
StedGardermoen
Søknadsfrist07.09.2014

Til seksjon Bygg og Tekniske anlegg, i avdeling Bygg og Anlegg, søker vi en driftsingeniør. Seksjonen har ansvar for drift, vedlikehold og dokumentasjon innen bygg og byggtekniske anlegg, VVS- og termiske anlegg for lufthavnen.

Vi søker deg som viser interesse for faget, er god til å samarbeide med andre og du har en systematisk tilnærming til arbeidet.

Hovedoppgaver

- Planlegge mekaniske og byggmekaniske drifts- og vedlikeholdsoppgaver

- Arbeidsledelse

- Prosjektledelse og oppfølging av endrings- og byggeprosjekter

- Utvikling og serviceplanlegging innen seksjonen

Kvalifikasjoner

- Ingeniørhøyskole eller annen relevant utdannelse innen mekanisk eller byggrelatert fagområde

- Bred erfaring innen fagområdet byggmekanisk eller mekanisk

- Erfaring fra saksbehandling i prosjekter eller drift

- Kjennskap til FDVU-planlegging og -oppfølging

- God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Kontaktperson: Seksjonsleder Geir Vangsnes, tel. 901 37 221.

Du finner flere opplysninger og søknadsskjema på www.osl.no/jobb

Søknadsfrist 7.9.2014

Vis flere stillinger: