Drammen tinghus

Foto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: Christian AarhusFoto: NCCFoto: NCCFoto: NCCFoto: NCCFoto: NCCFoto: NCCFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTBFoto: Terje Bendiksby / NTB
Østriv

Østriv

Stabillogo

Stabillogo

HeibergTveter

HeibergTveter

FasadeConsult

FasadeConsult

LoeBetongelementer

LoeBetongelementer

ElektriskProduktion

ElektriskProduktion

Brafas

Brafas

BBM

BBM

BAgruppen

BAgruppen

ØstBetongsaging

ØstBetongsaging

Hedengrenlogo

Hedengrenlogo

På Gamle Kirkeplass i Drammen har et hotell, som ikke passet inn, blitt erstattet med Drammens nye tinghus. Et bygg som tar hensyn til både funksjon og beliggenhet.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Rettsbygg

Areal: 3.600 kvadratmeter

Byggherre: Statsbygg

Totalentreprenør: NCC

Kontraktssum: 120 millioner kroner uten merverdiavgift

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Interiørarkitekt: IARK

Landskapsarkitekt: Landskapskollektivet

Rådgivere: RIB: Stabil l RIV, miljø- og klimagassrådgiver: Multiconsult l ITB: EVR Norge l RIE: Heiberg & Tveter l RIByfy, RIAku, RIVA, RIBr: Rambøll l RIG: Terraplan l RIVei: Stener Sørensen

Underentreprenører og leverandører: Riving: Øst-Riv l Brannisolatør: Albanor isolering l Rør og ventilasjon: Assemblin l Byggvask: B.A. Gruppen l Parkett: Bo Andren l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Himling og systemvegger: Bærum Byggmontering l Elektro: Elektrisk Produktion l Glass/alu: FasadeConsult Aluminium l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Slukanlegg: Jamo-Tek l AV-leverandør: Kinly l Betongelementer: Loe Betongelementer l Lås og beslag: Låssenteret Drammen l Maler: Malermester Buer Drammen l Tømrer: NCC og Noveta l Oppmåling: OMS Oppmåling l Gulvlegger: OTG l Automasjon: Pascal Automasjon l Trapper og rekkverk: PKS Industrier l Heis: StarLift l Kjøkken: Studio Sigdal Drammen l Taktekker: Takmesteren l Taktil merking: Safedeck l Flislegger: Brafas l Solavskjerming: Umbra Produkter l Branngardiner og røykluker: Velux Commercial Bramo l Glassmester: GTC Glass l Kjerneboring/ betongsaging: Øst Betongsaging l Lettfylling: Leca Norge l Innvendige dører: Daloc og Swedoor l Celledører: Maxidoor l Innvendige vinduer: Lian Vinduer l Brannalarm og nødlys: Hedengren Security

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Statsbyggs totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag for Drammen tinghus ble vunnet av NCC og Dyrvik Arkitekter. Tidlig i 2021 startet arbeidet med å transformere kvartalet, og å gi byen et nytt tinghus. Statsbygg forteller at det var flere årsaker til det.

– Frem til i år holdt Drammen tinghus til i en eldre bygning. Utover et stort oppgraderingsbehov, la ikke lokalene til rette for moderne og effektiv domstolsdrift. Lokalene hadde også større mangler når det gjaldt sikkerhet og universell utforming. I tillegg var det et behov for å samlokalisere domstolsaktiviteter i Drammen, som inkluderer både tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten. For å realisere dette, måtte det etableres nye lokaler, sier prosjektleder Ozren Lozo i Statsbygg til Byggeindustrien.

Forsiktig riving

Det nye tinghuset er reist på tomten der Park hotell tidligere lå. Og der hotellet skilte seg ut i forhold til de andre historiske bygningene i kvartalet, smelter den nye domstolen godt inn i det gamle kvartalet

– Bygget ligger i byens historiske sentrum ved siden av Frimurerlogen og rett overfor Drammens teater, og tingretten er gitt et format og skala tilsvarende disse. Prosjektet er utformet i henhold til gjeldende regulering med hovedhenvendelse mot Gamle Kirkeplass og hovedinngang fra en inntrukket forplass mellom tingretten og Frimurerlogen, forklarer arkitekt Knut Opperud i Dyrvik Arkitekter.

Prosjektet ligger vegg i vegg med Frimurerlogen i Drammen, og derfor valgte man såkalt forsiktig riving i riveprosessen. Faktisk dekket det gamle hotellet store deler av den ene fasaden til Frimurerlogen, og her har totalentreprenør NCC satt denne tilbake til fordums prakt.

– Riveprosessen gikk veldig bra, men vi var litt bekymret for arbeidet mot Frimurerlogen. Vi reetablerte den gamle fasaden på det bygget. Gesimsbåndet var fjernet. Så vi etablerte nytt gesimsbånd rundt tak og fasaden, sier prosjektleder Thomas Trygsland Olsen i NCC til Byggeindustrien.

– Vi var bekymret for logen, og drev som nevnt forsiktig riving, og den står på trepåler. Så det er ikke bare, bare å foreta riving og de rystelsene det medfører. Men det gikk bra, skyter Lozo i Statsbygg inn.

Veggen er igjen synlig og er med på å ramme inn forgården til tinghuset, en plass som speiler forgården til Drammen teater på andre siden av parken.

Prefabrikerte fasader

– Byggeprosessen gikk veldig bra. Vi etablerte nye fundamenter, gjenbrukte noe av kjelleren og fikk etablert en bunnplate. Så leverte Loe Betongelementer råbygget, inklusive fasader. De produserte elementene på fabrikken på Loesmoen, og der monterte Fasadekonsult vinduene. Elementene kom komplett og ble heist på plass. Så vi bygget på en måte etasje på etasje med ferdige vegger med betong sandwich-elementer, sier Olsen.

Entreprenøren peker på mange fordeler med å velge elementer. De fikk raskt tett bygg, og kom tidlig i gang med arbeidene utomhus og med veien utenfor bygget.

– Konseptet med prefabrikkert fasade er veldig rasjonelt når du bygger i bybildet. Du får ferdig-stilt det utvendige arbeidet raskt, og trenger ikke å ha stillas og lift stående lenge. I tillegg har det en iboende god kvalitet, siden det er bygget innendørs, legger totalentreprenøren til.

To soner

Innvendig var byggeprosessen mer tradisjonell, men med fokus på brann og lyd. Med tanke på akustikken er det også en utstrakt bruk av både trespiler og akustikkplater. Trespilene er også med på å gi bygget et lunt uttrykk. Godt hjulpet av store vindusflater ut mot gateplan, og vinduer som slipper dagslys inn i de forskjellige rettssalene.

I tillegg er bygget delt inn i soner; en indre og en ytre. Den indre er forbeholdt domstolens ansatte, mens den ytre er for aktører og publikum.

– Et godt soneskille er viktig for sikkerheten i rettsbygninger. Dette er på plass i nye Drammen tinghus. I tillegg er det også etablert en liten celleavdeling hvor de tiltalte som følges av politiet skal igjennom. Det er flere venteceller og en politiavdeling med politivakt, sier Lozo i Statsbygg.

Verdig bygg

Byggherren understreker at de ønsket seg et bygg som passet inn, og samtidig ser ut som et verdig bygg uten å være overdådig.

– Statsbygg ønsket et uttrykk som fremsto som robust og skulle passe inn i bymiljøet. Så det utviklet vi i NCC og arkitekten sammen med Loe Betongelementer i konkurransen, forklarer NCC-prosjektlederen.

Selv om bygget er nytt, så passer det godt inn i omgivelsene. Bruken av søyler ved publikums-inngangen er også med på å gi det et mer formelt trekk. Arkitekt Knut Opperud i Dyrvik Arkitekter beskriver bygget slik:

– Bygget er oppført i sandfargede, prefabrikkerte betongelementer i et geometrisk mønster. Teglfelter og vinduer i bronseeloksert aluminium er med på å gi et variert uttrykk. I første etasje er søylerekkene med på å gi et formelt preg, mens glassfasadene innenfor gir bygget en åpenhet og et inviterende inntrykk, sier han.

NCC har også vunnet konkurransen for Nytt tinghus i Tønsberg med forventet byggestart i 2024.

– Vi i NCC gleder oss til videreføre det gode samarbeidet med Statsbygg i Tønsberg tinghus, og er stolte av å starte opp et nytt prosjekt sammen. Vi kommer til å ta med oss både løsninger og erfaringer herfra dit, avslutter Olsen.

Drammen tinghus er ny inne i en periode med prøvedrift, og den offisielle åpningen er senere i høst.


Flere prosjekter