Ill. DRMA-MIR

Drammen kommune inngår samarbeid med Profier om utbygging på Konnerud

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) har valgt å gå i partnerskap med Profier AS om utvikling av 300 nye boliger på Konnerud.

DKEU selger 50 prosent av aksjene i selskapet Konnerud Utvikling as til Profier, som skal gjennomføre utbyggingen. Administrerende direktør Bjørn Holm i DKEU forteller at partnerskapsmodellen er i tråd med DKEUs strategi om å samarbeide med erfarne og solide aktører om gjennomføring av boligprosjekter. Hadrian Eiendom AS har vært megler for partnersøket.

- Nye Drammen Kommune og Lier er satsingsområder for Profier. Prosjektet på Konnerud vil definere sentrum i et attraktivt boområde. Vi gleder oss til å samarbeide med DKEU, som har lagt ned et godt forarbeid, sier administrerende direktør Lasse Lundhaug i Profieri en pressemelding.

Arbeidet med områderegulering av Konnerud Sentrum er godt i gang og omfatter utvikling av et bydelssentrum med knutepunkt for Konnerud og Skoger Vest. Når områdeplanen vedtas, skal den åpent for bygging av 300 nye boliger.