Foto: Dr.techn. Olav Olsen

Foto: Dr.techn. Olav Olsen

Dr.techn. Olav Olsen etablerer seg i Ålesund

Fra og med 1. februar har Dr.techn Olav Olsen AS tatt over kontorlokalene og medarbeidere etter
Ålesundsfirmaet Steinar Trygstad AS.

– Steinar Trygstad AS var etablert innenfor markedsområder som også dekkes av Dr.techn. Olav Olsen, og med til dels kompletterende tjenester, kompetanse og kundeportefølje. Selskapets ansatte har bred faglig kompetanse innen byggeteknisk prosjektering og er ledende i Norges innen prosjektering av etterspente dekker. Selskapet har også flere prosjekter for havbruksnæringen og har vært involvert i kaiprosjekter i hele Norge, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Etter Steinar Trygstads bortgang senhøstes 2022 har Dr.techn. Olav Olsen vært i dialog med selskapet for å se på muligheten for å videreføre og utvikle tidligere samarbeid mellom selskapene. Et viktig siktemål er blant annet å bygge videre på de ansattes erfaring og referanser, ikke minst innen etterspente dekker i prosjekter over hele landet. I tillegg er siktemålet at selskapet skal tilby mer komplette rådgivertjenester i Ålesund-regionen og Nord-Vestlandet, skriver selskapet videre.

Medarbeiderne er nå ansatt i Dr.techn. Olav Olsen og vil fortsette å arbeide i de samme lokalene i Breivika Næringspark.

– Vi ser etableringen i Ålesund som et ledd i vår strategi for å styrke vår posisjon i Region Midt Norge og Nord-Vestlandet sammen med vårt kontor i Trondheim. Vi vil med dette styrke vår posisjon mot totalentreprenører i denne regionen innenfor bygg og samferdsel. I tillegg er potensialet stort for å ta en sterkere posisjon inn mot maritim næring, havbruk/akvakultur med en geografisk tilstedeværelse i Ålesund, sier Olav Weider, administrerende direktør i Dr.techn. Olav Olsen i meldingen.

– Dr.techn. Olav Olsen AS er i dialog med Steinar Trygstad AS’ oppdragsgivere og kunder for å fullføre løpende oppdrag samt gå i inn gitte tilbud, skriver selskapet.