‒ Vi er meget fornøyde med å overta låsesmedvirksomheten til Dormakaba, sier Ståle Raa, administrerende direktør i Låssenteret.

Dormakaba selger deler av virksomheten til Låssenteret

Dormakaba Norge har signert en avtale om å selge prosjektvirksomheten i Norge til Låssenteret.

Det skriver Dormakaba Norge i en pressemelding mandag.

‒ For Dormakaba vil dette trinnet hjelpe oss med å endre vår norske forretningsmodell med et tydelig fokus på salg av produkter, tjenester og løsninger, og i tillegg optimalisere driftseffektiviteten. For eksempel vil det gjøre det mulig for oss å fokusere på distribusjons- og partnervirksomheten, avklare vår markedsposisjon og videre være et viktig steg mot å styrke den gjenværende virksomheten i Norge. Vi vil også benytte anledningen til å styrke tilsvarende kompetanse og kapasitet, til å støtte den indirekte forretningsmessige tilnærmingen ytterligere, sier Kenth Granljung, senior visepresident for Dormakabas virksomhet i Skandinavia og Baltikum.

Avtalen mellom Dormakaba Norge AS og Låssenteret AS innebærer at Låssenteret overtar Dormakabas forretningsområder «Installation project business» i Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Sandefjord, Drammen, Oslo og Gjøvik, samt «Service and maintenance business» i Tromsø, Haugesund, Gjøvik og Sandefjord.

Dormakaba i Norge vil, ifølge pressemeldingen, fortsatt drive med prosjektvirksomhet mot blant annet flyplasser, høysikkerhetsobjekter og helseinstitusjoner, og beholder i hovedsak også serviceavtalene i disse markedene.

‒ Vi er meget fornøyde med å overta låsesmedvirksomheten til Dormakaba. Dette er en virksomhet med lang historie og den representerer noe av det mest kompetente fagmiljøet i Norge. Høy kompetanse, erfaring og solid fagkunnskap kjennetegner de ansatte vi nå overtar, sier Ståle Raa, konserndirektør i Låssenteret.

‒ Det føles trygt å overlevere denne delen av virksomheten til en god og stabil samarbeidspartner med en klar ambisjon om å dra nytte av den kompetansen personalet vårt besitter og de fine forholdene våre ansatte har bygd til prosjektkundene, kommenterer Kenth Granljung.
Overtakelsen vil formelt skje 1. september, heter det i pressemeldingen.