Arne S. Høy (fra venstre), Harald Berg Fallsen, Leif Magnus Hagen, Kristian Lyngås Johnsen, Stefan Skjæret, Øystein Bækkelien, Karl Holden, Audun Strandlie, Ole Harald Hoel. Foto: Betong Øst

DØNN-Skolen og Fagskolen Innlandet inngår samarbeid

DØNN-Skolen, som tidligere het Betong Øst-skolen, og Fagskolen har signert en løpende samarbeidsavtale.

Det skriver Betong Øst i en pressemelding fredag.

Samarbeidet skal omfatte undervisning og utvikling av en faglig rettet og oppdatert studieplan som skal sikre studentene rett kompetanse og oppdatert informasjon innen betongfaget, heter det i meldingen.

Det har over flere år vært et samarbeid mellom DØNN-skolen og Fagskolen Innlandet knyttet til foredrag og besøk på betongfabrikker. Dette er nå formalisert og utvidet til å gjelde et bidrag inn i læreplanen for flere fag.

Samarbeidet gjelder følgende fag:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Bærekraft og Miljø
  • Materiallære
  • Energi- og miljøeffektive bygg- og anlegg

– Betong Øst er kjempestolte og optimistiske til samarbeidet med Fagskolen Innlandet. Fagskolen Innlandet er et veldig viktig utdanningsløp for rekrutering og kompetanseheving inn i bygg- og anleggsbransjen. Kombinasjonen mellom praktisk bakgrunn og teoretisk påfyll gjør at studentene som fullfører dette løpet, blir attraktive og viktige brikker innenfor blant annet ledelse, drift og prosjektering av byggeprosjekter. Det at Fagskolen Innlandet ønsker å sikre seg en oppdatert studieplan og nå inngår et samarbeid med oss som leverandør, er vi veldig fornøyde med. DØNN-Skolen har årlig over 1.500 kursdeltagere, og dette gir et ytterligere påfyll av bransjerettede og oppdaterte kurs og undervisning som vil heve kompetansen i bygg- og anleggsbransjen. Kursholdere på DØNN-Skolen skal være de som kan mest om betong! Kunnskap, erfaring og samarbeid er faktorer som skaper suksess, og ingenting gleder oss mer enn å dele denne kunnskapen med Fagskolen Innlandet, uttaler Betong Øst.

– Dette er viktig lærdom som skal sikre at studentene i sitt fremtidige yrkesaktive liv har tilstrekkelig faktabasert kunnskap til å velge rett materiale til rett konstruksjon og prosjekt. Nettopp rett kompetanse knyttet til de forskjellige byggematerialene vil bidra til å endre kulturen med å bestemme materialvalg før man vet hva man skal bygge. Dette muliggjør et samspill mellom materialer og konstruksjonsløsninger som uten tvil vil gi den beste samfunnsøkonomiske- og miljøvelige løsningen i et hvert prosjekt, kommenterer avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet, Arne S Høyen.