Dokumentkontroller

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist03.11.2020

Statsbygg har ledig en fast stilling og et ettårig vikariat (fra 01.01.2021 til 31.12.2021) som dokumentkontrollere ved hovedkontoret i Oslo.

Vi søker etter nye kollegaer som har god kompetanse og interesse for arkivfaget og IKT. Statsbygg har et moderne arkiv med en rekke nye løsninger og integrasjoner mot mange interne og eksterne systemer. Vi jobber målrettet mot stadig fornying, modernisering og effektivisering av våre prosesser og leveranser.

Du som søker er nysgjerrig på å finne nye løsninger for digitalisering og ta i bruk ny teknologi som kan effektivisere og forenkle prosesser og dokumenthåndtering. Vi oppfordrer både nyutdannede og deg med erfaring å søke.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift med mange spennende oppgaver og høyt tempo. Stillingene er plassert i seksjon for dokumentasjonsforvaltning, i avdeling for digitalisering og utvikling. Seksjonen har 18 medarbeidere, og har ansvar for dokumenthåndterings- og arkivfunksjonen i Statsbygg. Vi forvalter Statsbyggs virksomhetsportal, sak- arkivsystemet Elements og tegningsarkiv.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til videreutvikling og fornying av arbeidsprosesser og digitaliseringsarbeidet
 • Gi veiledning og opplæring og bidra til å utarbeide og vedlikeholde digitalt opplæringsmateriell
 • Løpende oppgaver knyttet til den daglige driften av Statsbyggs arkiv
 • Arkivfaglig rådgivning
 • Brukerstøtte og brukeradministrasjon
 • Bidra til vedlikehold av prosedyrer og veiledere for dokumenthåndtering til våre brukere

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå, for eksempel innen arkivvitenskap, bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende. Utdanning på bachelor-nivå kombinert med relevant erfaring kan også vurderes.
 • God IKT-forståelse og gjerne erfaring fra digitaliseringsarbeid og automatisering
 • Grunnleggende kunnskap om Noarkbaserte arkivsystemer
 • Gode norskkunnskaper
 • Erfaring fra dagligarkiv er en fordel
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven §19

Personlige egenskaper
 • Du samarbeider godt med andre og du deler kunnskap og erfaring
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Du tar initiativ og er løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Selvstendig og strukturert
 • Fleksibel og åpen for nye arbeidsoppgaver
 • Bidrar aktivt til det faglige og sosiale arbeidsmiljøet
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En unik mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling og seksjon i en innovativ og modig organisasjon med stort samfunnsansvar
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø innenfor arkivfaget
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Mobiltelefonordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes fra kr 475 000 til kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktinformasjon

Ingrid Vinje Brustad

avdelingsdirektør

901 938 91

Søk stilling

Vis flere stillinger: