Kato Røstadstuen fører maskinen. Foto: Dokka Entreprenør

Dokka Entreprenør rydder opp etter «Hans»

Dokka Entreprenør AS har allerede måttet rydde opp etter «Hans» ved flere anledninger, og er klare for å bistå mer der det trengs. If forsikring mener norske kommuner må bli flinkere til å hensynta naturhendelser i den kommunale arealplanleggingen.