Foto: Sindre Sverdrup Strand

Foto: Sindre Sverdrup Strand

Dobbeltspor Venjar-Langset kåret til Årets Anlegg 2023

Jernbanestrekningen Venjar-Langset ble i forbindelse med arrangementet Byggedagene, som skjer i regi av Byggeindustrien/bygg.no, kåret til Årets Anlegg 2023.

Her kan du lese Byggeindustriens prosjektomtale.

Kåringen fant sted på Clarion hotel The Hub onsdag kveld.

Nytt dobbeltspor i Eidsvoll åpnet høsten 2023, før tiden og mer enn en milliard kroner under budsjett.

På strekningen er blant annet Norges lengste jernbanebru og flere utfordrende grensesnitt, men med godt samspill og løsningsorienterte parter på begge sider av bordet, har prosjektet gått på skinner hele veien fra Venjar i sør til Langset i nord.

13,5 kilometer med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll skal gi kortere reisetid, flere tog og bedre punktlighet på strekningen mellom Oslo og Hamar.

Venjar-Langset

Parsell: Eidsvoll – Langset

Lengde: 4,5 kilometer

Byggherre: Bane Nor

Signalanlegg: GTS Norway

Utførelsesentreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC Kontraktsum eks.mva.: 2,2 milliarder kroner

Rådgiver: Dr.ing. A. Aas-Jakobsen

Parsell: Venjar – Eidsvoll

Lengde: 9 kilometer

Byggherre: Bane Nor

Signalanlegg: Siemens Norge Utførelsesentreprenør: NCC Norge Kontraktsum eks.mva.: 1,6 milliarder kroner Rådgiver: Dr.ing. A. Aas-Jakobsen

Kostnaden for jernbaneprosjektet ble på rundt 6,2 milliarder kroner, omtrent 1,3 milliarder under styringsrammen. Jernbanestrekningen er bygget for en toghastighet på 200 kilometer i timen.

Første parsell, mellom Venjar og Eidsvoll, ble overlevert til Bane Nor fra entreprenør NCC i november 2022. Den ni kilometer lange strekningen omfatter blant annet en 380 meter lang løsmassetunnel, fire mindre underganger og fem bruer. Her inngår også en omfattende og krevende ombygging av sporarrangementet på Eidsvoll stasjon.

Parsellen mellom Eidsvoll og Langset i nord er en 4,5 kilometer lang strekning som blant annet omfatter bygging av Minnevika jernbanebru, to mindre bruer og to løsmassekulverter. Siste del- overlevering på parsellen var i desember 2023. Denne parsellen er bygget av Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC. PNC har bygget Minnevika jernbanebru, mens Hæhre har stått for alt annet på strekningen, inkludert masseforflytning, tekniske installasjoner, to bruer på 64 og 63 meter og en 80 meter lang kulvert.

Byggherrer Bane Nor viser til at begge parseller har gått svært bra både på tid, kvalitet og kostnad.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet for hva man har greid å lykkes med. Ordet «Eidsvoll- modellen» har blitt luftet, og partene peker på at oppskriften typisk nok handler om god planlegging, riktig kompetanse og godt samhandlingsklima.

Totalt er dyrkbare arealer økt med inntil 100 dekar i prosjektet.

Juryleder Per-Arne Horne viser til at prisen Årets Anlegg er en helhetspris der man hensyntar en rekke ulike kriterier og at årets vinner kan vise til gode resulter innen mange ulike områder, som blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og ikke minst en god kvalitet på totalproduktet.

– Som tidligere var det også i år flere gode anleggsprosjekter som ble vurdert av juryen og som var med inn i sluttspurten for juryens arbeid med å kåre vinneren av Årets Anlegg. Det er likevel i år en meget verdig vinner gjennom dobbeltsporet Venjar-Langset, sier Per-Arne Horne.

Årets anlegg 2023 Dobbeltspor Venjar-Langset. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Årets anlegg 2023 Dobbeltspor Venjar-Langset. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Han forteller at prisvinneren har utmerket seg på flere måter, ikke minst med at de ble ferdig før tiden og under budsjett, uten alvorlige ulykker.

– Dette har de ulike aktørene fått til gjennom et tett samarbeid som har skapt et meget godt resultat, mener Horne.

Juryen trekker blant annet frem et godt samarbeid mellom de involverte for å finne de beste løsningene, en bred samhandlingsprosess med mange involverte og aktivt samarbeid for å unngå konflikter, god kompetanse på alle sider av bordet, vilje og evne til å bidra med opplæring både av lærlinger og studenter ved universitetet - samt at prosjektet inneholder et komplisert bruprosjekt med utfordrende fundamentering, i sin vurdering.

Øvrige nominerte til prisen var: Granåsen Idrettspark (Trondheim) og Nydalsbrua (Trondheim).

Juryen består av:

  • Per-Arne Horne (DiBK) (juryleder)
  • Kari Sandberg (EBA)
  • Harald Martin Gjøvaag (Union)
  • Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk) 
  • Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening) 
  • Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Til informasjon er Byggeindustriens utgiver Bygg og Anlegg Media AS, og deres eier EBA, arrangører av Byggedagene. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.