Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

DNB venter fortsatt moderat vekst i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi kommer til å ta seg noe opp neste år, men den vil fortsatt være svært forsiktig, mener DNBs prognosemakere.

DNB venter at farten i økonomien kommer til å ta seg opp, og at den forsiktige økonomiske veksten vi opplever nå skal fortsette neste år. BNP-veksten kommer til å øke fra 1,7 prosent i år til 2 prosent neste år.

Det kommer fram i den siste prognoserapporten fra DNB som ble lagt fram onsdag formiddag.

Eksportvekst og økte petroleumsinvesteringer har satt noe mer fart i fastlandsøkonomien. Ved slutten av året venter DNB at veksten i fastlandsøkonomien har økt fra 2 prosent i fjor til 2,3 prosent i år. Neste år, derimot, venter prognosemakerne at veksten i fastlandsøkonomien vil avta til 2 prosent, igjen.

Arbeidsledigheten skal fortsette ned, fra 3,9 prosent til 3,8 prosent neste år. Likevel kommer lønnsveksten fortsatt til å holde seg moderat – på 3,1 prosent neste år, mot anslått 2,9 prosent i år.

Styringsrenta skal opp to ganger neste år – i mars og i september, tror DNB.

– I og med at vi venter fortsatt vekst i den norske økonomien, tror vi at Norges Bank kommer til å sette opp renta i september neste år. Renteøkningene kommer mest sannsynlig til å komme gradvis og sakte, av flere grunner. Først og fremst er den norske økonomien langt fra å overopphetes, siden oppsvinget er moderat, og lønns- og prispresset er langt fra å ta av, skriver DNB i sin rapport.