Høyere rente og økt prisvekst er blant det økonomene i DNB Markets anslår. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyere rente og økt prisvekst er blant det økonomene i DNB Markets anslår. Foto: Gorm Kallestad / NTB

DNB Markets spår høyere rentetopp og økt prisvekst som følge av lønnsoppgjøret

Prisveksten blir høyere enn det som ble anslått før lønnsoppgjøret mellom LO og NHO kom i havn, ifølge DNB Markets. Og styringsrenta skal opp på 4 prosent.

– Hovedfaktorene bak vår oppjusterte inflasjonsprognose er noe høyere priser i første kvartal, svakere kronekurs og høyere lønnsvekst enn ventet. Disse faktorene kommer også til å dytte prisveksten opp i årene som kommer, skriver seniorøkonomene Kyrre Aamdal og Oddmund Berg i en oppdatering torsdag.

De øker sitt anslag for konsumprisindeksen fra 4,6 prosent til 5 prosent for året som helhet. Kjerneinflasjonen skal ende på 5,6 prosent – opp 0,3 prosentpoeng fra DNB Markets forrige prognose.

I tillegg til høyere lønnsvekst enn Norges Bank har lagt til grunn for rentebanen så langt, viser økonomene til at også krona er svakere enn det sentralbanken har sett for seg. Dermed er det duket for hele fire renteøkninger til i år og en rentetopp på 4 prosent før året er omme.

Svak krone, høy inflasjon

Lav kronekurs bidrar til høyere inflasjon, påpeker de.

– Vi venter derfor at Norges Bank skal stramme inn pengepolitikken mer enn signalisert i Pengepolitisk rapport og heve renta ved hvert av de fire neste møtene, heter det i prognoseoppdateringen.

I mars satte Norges Bank opp styringsrenta til 3 prosent og signaliserte minst én renteøkning til. Rentebanen – prognosen for styringsrenta – ble samtidig oppjustert til å indikere en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

Rentekutt neste år

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet, skrev Norges Bank i forbindelse med rentebeslutningen og publiseringen av årets første Pengepolitisk rapport.

Analytikerne venter at inflasjonen kommer til å avta i andre halvår i år og gjennom hele neste år. Kapasitetsutnyttelsen skal ned sakte, men sikkert og arbeidsledighet litt opp.

– Vi venter at Norges Bank lemper på pengepolitikken sent neste år, og at styringsrenta settes ned til 3,25 prosent i midten av 2025, skriver Berg og Aamdal.