Boligprisen i Oslo sank i mars. Det tror DNB-analytiker Kristine Aunvåg Matsen kan være en indikator for den videre utviklingen i resten av landet. Foto: Berit Roald / NTB

DNB-analytiker: Boligprisveksten vil trolig avta fram til sommeren

Boligprisene fortsatte å stige i mars, men nå tror DNB-analytiker Kristine Aunvåg Matsen at veksten vil avta fram mot sommeren.

– Det er for det første sterke indikasjoner på at tilbudet av boliger øker i april. For det andre signaliserte Norges Bank etter rentemøtet i mars at de vil starte med rentehevinger i andre halvdel av 2021, noe som kan påvirke boligetterspørselen, skriver Matsen i DNBs morgenrapport fredag.

– Sammen med gjenåpningen av samfunnet og økonomien kan rentehevinger bidra til å reversere de underliggende faktorene som har drevet boligmarkedet de siste månedene, skriver hun.

Mens boligprisene på landsbasis gikk opp 1,2 prosent i mars, var den ned 0,8 prosent i Oslo. Matsen mener dette kan være en viktig indikator å følge med på for fremtidig boligprisutvikling.