Dnamo

KruseSmith

KruseSmith

Arcasa

Arcasa

SeimHultgren

SeimHultgren

Mjøndalen

Mjøndalen

Lianlogo

Lianlogo

Turhus

Turhus

Byggogmal

Byggogmal

Kruse Smith Entreprenør har satt opp et leilighetskompleks på Bjølsen i Oslo, som består av to nye bygg og rehabilitering av et gammelt næringsbygg, der de verneverdige fasadene i teglstein er beholdt.

Fakta

Sted: Bjølsen, Oslo

Prosjekttype: Bolig og næring

Byggherre: Bergensgata Utvikling

Totalentreprise: Kruse Smith Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 111 millioner kroner

BTA: 5.050 kvadratmeter

Arkitekt: Arcasa Arkitekter

Landskapsarkitekt: Bar Bakke

Rådgivere: RIVA: WSP, RIB prefab: WSP l RIV: Engenius l RIB: Seim og Hultgreen l RIE, RIG, RIM, RIVeg: Norconsult l RIA: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Rørtekniske arbeider: Kristiansen Rørservice l Elektro: Stabell Elektro l Badekabiner: Probad l Riving og miljøsanering: Øst-Riv l Råbygg: Contiga l Kjøkken: Sigdal Kjøkken l Ventilasjon: Hamstad l Grunn- og utomhusarbeider: Turhus Maskin l Fundamentering: Hercules l Betongarbeider: Sigma Entreprenør l Ytterveggselementer og vinduer: Kriaute l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Mur, puss, flis: Mjøndalen Mur og Puss l Taktekker: Viken Takentreprenør l Maler: Bygg & Mal l Vinduer: Lian Vinduer l Glassdører: Østlandske Fasadeteknikk l Himlinger: Bærum Byggmontering l Tømrervegger innvendig: MK Byggpartner l Sedumtak: Bergknapp

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I det gamle bygget, som er fra 1917, har også en dagligvareforretning fått lokaler. Komplekset har totalt 35 boliger, fra 39 til 116 kvadratmeter.

Prosjektet startet med riving av et gammelt lager og næringsbygg i desember 2019, og byggingen av de to boligenhetene, samt rehabilitering av den eldste bygningen, tok til i januar 2020.

– De verneverdige fasadene er beholdt, og veggene er refundamentert fra innsiden. I det ene bygget fra 1980-tallet, står også noe av kjelleren igjen, sier Jan-Tore Jørgensen, prosjektutvikler og prosjektleder i Kruse Smith Entreprenør til Byggeindustrien.

Inntrukket toppetasje

I de to nye byggene er det seks etasjer med den øverste etasjen inntrukket. Garasjeanlegget under har en dekningsgrad på bare 40 prosent p-plasser i forhold til antall leiligheter.

I den bygningen fra 1917 er den verneverdige fasaden i teglstein iøynefallende, og det er i dette bygget dagligvarebutikken har fått lokaler. De gamle industrivinduene er erstattet med nye vinduer i tilnærmet samme design.

– Vi er stolte av å ha fått til dette elementet i bygningen, der vi også har lagt nytt tak med båndtekking, sier Jørgensen.

Teglstein og luftet puss

De nye byggene har en 50/50 fasadeblanding av teglstein og luftet puss, som er smakfullt utført. Begge de nye byggene har sedumtak.

På utearealene i det luftige, men samtidig det intime gårdsrommet, er det brukt mye ressurser. Garasjeanlegget går under bakhagen, som har grøntarealer med beplantning av busker, sitteplasser, en pergola og en lekeplass. Utearealet fungerer også som fordrøyning av overvann.

– Utfordringer

– Inne i det gamle bygget er det i tillegg til forretningen i første etasje toplans leiligheter i etasjen over med åpen mesanin, som er blitt veldig fine. I de to nye byggene er det noen kontorlokaler på bakkeplan, og leiligheter i etasjene over disse, sier Jørgensen, som forteller at det har vært noen utfordringer i løpet av prosjektgjennomføringen.

– I forbindelse med rehab-arbeid, dukker det stadig opp ting underveis. Og restriksjonene på grunn av pandemien har skapt noen utfordringer rent prosjekteringsmessig og driftsmessig. Men vi har kommet i mål på omforent tid, selv om det var veldig hektisk spesielt i vinter og i vår. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med byggherren, Byantikvaren, og også en grei dialog med Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, sier Jørgensen.

Rekreasjonsmuligheter

I salgsprospektet for Dnamo står det at Bjølsen ligger i en del av Oslo der byen skifter karakter; fra å være yrende hektisk til noe mer avslappet og tilbaketrukket. Navnet Dnamo har utgangspunkt i de gamle fabrikkbygningene etter Norsk Dynamo Verksted.

Rett øst for Dnamo ligger Akerselva med et sammenhengende, grønt parkdrag helt fra elveoset i Maridalsvannet til Oslofjorden i Bjørvika. I syd ligger Bjølsenparken, og litt lengre unna Myraløkka. I vest ligger Voldsløkka idrettspark. Rekreasjonsmulighetene er med andre ord mange og varierte, mindre enn fem minutter fra de nye boligene.

Ifølge Arcasa Arkitekter har det vært en spennende og utfordrende oppgave å designe de topp moderne leilighetene i møtepunktet mellom gammel og ny kontekst, og med den gamle bygningen som huset Norsk Dynamo Verksted som base, og tilliggende nyere bomiljø som nærmeste nabo.


Flere prosjekter