Divisjonsleder Veg

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting.

I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

FirmaRambøll Norge
FylkeOslo
StedOslo evt. Drammen
Søknadsfrist22.11.2016

Markedsenheten Samferdsel og byutvikling er en av tre markedsenheter i Rambøll Norge, og består per i dag av rundt 450 medarbeidere fordelt på seks fagdivisjoner. Divisjon Veg er en av disse, og består av omtrent 130 medarbeidere lokalisert i Drammen, Skien, Tønsberg, Oslo, Trondheim og Alta. Divisjon Veg er involvert i mange spennende prosjekter. Blant noen av disse kan E18 Bommestad-Sky, E18 Langangen-Rugtvedt og E39 Kristiansand Vest-Søgne øst nevnes.

Om stillingen

Divisjonsleder Veg vil få en spennende hverdag i et flerfaglig, kompetent og konkurransedyktig fagmiljø. Divisjonsleder er en nøkkelperson i utviklingen av divisjon Veg, og er den som skal legge til rette for gode resultater ved å ha fokus på godt arbeidsmiljø, god kundebehandling og godt markedsarbeid. Det er viktig å ha en tydelig lederstil og gode samarbeidsevner som får medarbeiderne og kollegaer til å trives.

Divisjonsleder må kunne involvere seg i enkeltsaker og samtidig ha den totale oversikten over divisjonens arbeidsoppgaver. Som divisjonsleder må du også kunne engasjere deg i og dra veksler på Rambølls nasjonale og internasjonale kompetanse innen Veg. Det vil også være divisjonsleders ansvar å fremme samhandling mellom divisjoner og markedsenhetene.

Som divisjonsleder er du ansvarlig for at avdelingene har riktig kundefokus og vil selv være involvert i markedsarbeidet for divisjonen og Rambøll for øvrig. Divisjonsleder rapporterer til direktør for Markedsområdet, og deltar i direktørens ledergruppe som ellers består av 5 andre divisjonsledere.

Arbeidssted er ved vårt kontor på Skøyen i Oslo eller Drammen, men dagsreiser må påregnes.

Viktige oppgaver vil være:

  • Budsjett- og resultatansvar for divisjonen
  • Personalansvar for 4 avdelingsledere og noen støttefunksjoner
  • Kunde og markedsansvar for divisjonen, og medansvar for markedsarbeid for Samferdsel og Byutvikling
  • Lede strategi- og utviklingsprosesser i divisjonen, samt bidra aktivt i markedsområdets strategi- og handlingsplaner
  • Videreutvikle organisering og tjenesteområder i tråd med markedets behov
  • Medansvar for arbeidet og resultatet i Samferdsel og Byutvikling

Hvem vi søker

Vi ønsker at du har solid ledererfaring og er fortrinnsvis utdannet siv.ing/ing. Du har lang erfaring med resultatledelse, og god erfaring innen salgs- og markedsarbeid. Du ser på gode relasjoner som en forutsetning for å lykkes, og jobber derfor også aktivt med å bygge relasjoner og nettverk. Vi tror også at du har prosjektkompetanse fra byggherre, entreprenør eller rådgivermiljø (bygg & anlegg). Du har meget god forretningsforståelse med interesse for å utvikle en organisasjon til å yte godt.

Andre ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra anbudsprosesser, og kjennskap til verdikjeden i prosjekter- herunder kjennskap til de ulike aktørenes ansvar og muligheter
  • Erfaring fra samferdselsprosjekter vil være en fordel, men ingen forutsetning
  • Gode samarbeidsevner og evne til å heve blikket - tenke helhet fremfor enhet

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene på denne siden

Velkommen som søker!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktpersoner:

Hilde Nordskogen, Direktør Samferdsel & Byutvikling, mobil 916 03 454

Lise Toresen, HR Business Partner, mobil 948 47 577

Vis flere stillinger: