Bak fra venstre: Thorbjørn Eng, Abdelrhman Abubasha, Nelson Bacher, Alend Sheker, Hege Auråen, Hilde Alice Kvernrød, Christian Roth Midtre rad (V til H): Oddmund Lefdal, Morten Heimvik, Amalie Håland Aas, Kawsica Rashasingham, Bjørn Bjune, Shad Hussein Første rad (V til H): Amin Yahyaoui, Nils-Jørgen Danielsen, Qased Mahmood, Kari Berntsen, Hani Alsosi, Per Arve Ekle. Fotograf: Sarah Holte

Bak fra venstre: Thorbjørn Eng, Abdelrhman Abubasha, Nelson Bacher, Alend Sheker, Hege Auråen, Hilde Alice Kvernrød, Christian Roth Midtre rad (V til H): Oddmund Lefdal, Morten Heimvik, Amalie Håland Aas, Kawsica Rashasingham, Bjørn Bjune, Shad Hussein Første rad (V til H): Amin Yahyaoui, Nils-Jørgen Danielsen, Qased Mahmood, Kari Berntsen, Hani Alsosi, Per Arve Ekle. Fotograf: Sarah Holte

Diversitas med ny runde for omvendt mentorprogram

I fjor lanserte Diversitas et omvendt mentorprogram der studenter tar lederrollen overfor næringens toppledere og loser de gjennom et program i mangfold og inkludering. Nå er andre kull med programmet i gang.

Programmet er lagt opp slik at studentene er mentorer for topplederne og skal lose dem gjennom et program i mangfold og inkludering. I omvendt mentoring er det de unge som tar lederrollen og guider topplederne.

– Hver av lederne har blitt matchet med en student ved et relevant studie. Blant de unge mentorene finner vi studenter fra retninger som byggingeniør, arkitektur og geoteknikk. Unikt for programmet er at de også har en mangfoldskompetanse gjennom for eksempel sitt kjønn, funksjonsnedsettelse eller flerkulturell bakgrunn, heter det i en pressemelding fra Diversitas.

– Programmet fremmer mangfold og inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn, sier daglig leder i selskapet Catalysts, Lisa Cooper.

Diversitas har med hjelp av selskapet Catalyst tatt initiativ til mangfoldsprogrammet.

De melder at resultatene fra første runde av programmet var positive.

– Topplederne ble bedt om å vurdere sin mangfoldskompetanse både før og etter programmet, og svarene viste en betydelig økning. Før programmet svarte kun 20 prosent at de følte de hadde nødvendig kunnskap og bevissthet for å skape et mangfoldig og inkluderende miljø. Etter programmet hadde dette tallet økt til imponerende 87,5 prosent, skriver Diversitas.

– Dette er gode resultater og viser at metoden, og ikke minst møter mellom mennesker, fungerer i mangfoldsarbeid, sier styremedlem i Diversitas og HR-direktør i Baneservice AS, Ann-Christin Gussiås, i meldingen.

Hun forteller at programmet har blitt lagt merke til innad i bransjen og at flere toppledere har ønsket å bli mentee og at de tolv mentee-plassene ble raskt fylt opp.

– Vi er veldig glade for at programmet har blitt så populært, og det viser at bransjens mangfoldsutfordringer på alvor og at de ønsker å få mer kunnskap, sier hun.

Lederne som deltar er:

Erik Sollerud, CEO i Rental Group
Bjørn Bjune, direktør for Produkt og Utvikling i Baneservice AS
Per Arve Ekle, divisjonsdirektør i GK Norge AS
Tone Manum,banesjef trikk i Sporveien AS
Christian Roth, økonomidirektør i AF Anlegg
Nils-Jørgen Danielsen, avdelingsleder i WK Entreprenør AS
Anders Høiback, konsernsjef i Infra Group
Kari Helland Berntsen, irektør for geomaterialer i Veidekke Infrastruktur
Morten Heimvik, daglig leder i NRC Kept AS
Thorbjørn Eng, daglig leder i Consto Anlegg AS
Hilde Alice Lysholm Kvernrød, prosjektsjef i Mesta AS
Oddmund Lefdal, konserndirektør Anlegg- og Spesialproduksjon i Mesta AS