Disse Virke-byggevarekjedene vokste mest i 2016

Byggevareaktørene i hovedorganisasjonen Virkes Markedsinformasjonsgruppe har hatt en omsetningsvekst på 5,5 prosent i 2016. For første gang har Virke rangert de forskjellige kjedene etter vekst.

Det kommer frem av rapporten Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel.

Den totale sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppe) for byggevaremarkedet ble i 2016 på 29,5 milliarder kroner, heter det i rapporten. Dette er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med året før.

– Vi ser nå en trend mot at markedet spisses med færre og sterkere aktører, uttaler bransjedirektør Bengt Herning i Virke Byggevare.

Eierskifter, nyetableringer og oppkjøp kombinert med vekst har, ifølge rapporten, gitt sterkere aktører med sterkere posisjoner i markedet.

– Det er grunn til å tro at den konsolideringen vi nå ser i markedet, vil prege konkurransesituasjonen også i 2017, fortsetter Herning.

Det pressede boligmarkedet i de større byene, og spesielt i det sentrale østlandsområdet vil, ifølge Virke, fortsette å stimulere til økte investeringer i nybygg på boligmarkedet.

– Den økte utbyggingen og entreprenørvirksomheten vil kunne gi gode vekstvilkår for byggevarehandelen i 2017 og i årene fremover. I tillegg til det økte volumet av nybygg, legges det ned mye penger i oppgradering og oppussing av bolig- og fritidseiendommer i Norge, samt rehabilitering av offentlig eide bygg. I sum gir dette gode fundamentale vekstvilkår for både byggevarehandelen og beslektede bransjer, avslutter Herning i sammendraget i Virke-rapporten.

Dette er de største aktørene i Virkes MI-gruppe rangert på omsetning:

  • Optimera: 9,06 milliarder kroner
  • Byggmakker Handel: 6,10 milliarder kroner
  • Coop Norge Handel 5.09 milliarder kroner
  • Løvenskiold Handel: 4,31 milliarder kroner
  • Carlsen Fritzøe Handel: 1,78 milliarder kroner
  • Neumann Bygg: 1,37 milliarder kroner
  • Gausdal Landhandleri: 1,25 milliarder kroner
  • Ski Bygg: 0,57 milliarder kroner

De åtte byggevareforhandlerne ligger på en fordeling mellom privat- og proffsegmentet med en 58 prosents andel på proff og 42 prosent på privat. Coop Norge Handel er eneste aktør med overvekt på privatsegmentet, som utgjør hele 95 prosent av handelen i Coop i 2016.

Den aktøren i utvalget som har hatt størst omsetningsvekst i 2016 er Gausdal Landhandleri med en vekst på 22,8 prosent. Carlsen Fritzøe og Optimera følger etter med respektive 16,7 og 15,9 prosents omsetningsvekst. Det er disse tre som trekker opp snittet.

De åtte aktørene i MI-gruppen utgjør med sine 29,5 milliarder kroners omsetning i 2016, en solid andel av norske byggevarekjeder. Totalomsetning for samtlige aktører i Norge i fjor var på 45,3 milliarder, og dette utvalget inkluderer, i tillegg til de åtte største, XL-Bygg, Bauhaus, Bygger’n, Byggfag, Byggeriet, Byggmax, Byggtorget, Byggvell, Snekker’n, samt noen mindre aktører.