Illustrasjonsfoto: Jørn-Arne Tomasgard

Illustrasjonsfoto: Jørn-Arne Tomasgard

Disse vil utføre rekkverksjobber i Midt-Norge

Statens vegvesen Drift og vedlikehold har mottatt fire tilbud på en rekkverkskontakt i Midt-Norge.

Kontrakten omfatter utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål langs riksveier i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Statens vegvesen har mottatt tilbud fra følgende entreprenører (tilbudssum eks. mva.):
Trygg Vei AS - 36 576 424,00
Arvid Gjerde AS - 38 040 270,20
Veisikring AS - 38 500 204,00
Mesta AS - 42 320 080,40

– Vi skal nå kontrollere og vurdere de innkomne tilbudene opp mot kriteriene i utlysningen av oppdraget, sier byggeleder Jøran Fjærvoll i en pressemelding.

Statens vegvesen tar sikte på å gjøre et valg av entreprenør om cirka en måned.