Ill. LAB Entreprenør, HUS arkitekter, Sweco Norge, CADI og Arkitektgruppen CUBUS - Brick Visual

Disse vant konkurransen om nye Holen skole i Bergen

LAB Entreprenør, HUS arkitekter, Sweco Norge, CADI og Arkitektgruppen CUBUS har vunnet pris- og designkonkurransen om nye Holen skole i Laksevåg på oppdrag for Bergen kommune.

Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Dagens to skolebygg erstattes med en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser ute og inne.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Grupperingens tilbud er vurdert som best både på kriteriet «kvalitet – prosjektkvalitet» og kriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan».

- Hovedgrepet knytter sammen barneskole og ungdomsskole, samtidig som flyt og forbindelser på bakken mellom de ulike uteområdene opprettholdes – barn og voksne kan bevege seg langs, rundt og gjennom bygget uansett hvor de kommer fra. Bygningskroppen og høydeforskjellen på tomta utnyttes til å skape skjermede og mer aktive soner i uteområdet som byr på aktivitetsområder for ballspill og lek, samt gangveier og vegetasjon for opphold og rekreasjon, heter det i en pressemelding.

I juryens uttalelse heter det blant annet: «Løsningsforslaget er svært godt tilpasset landskap og omgivelser ved at det er etablert både en trappeforbindelse og en rampeforbindelse fra Kringsjåveien og helt opp til hovedinngang. To steder har man også generøse tverrforbindelser som integrerer bygningsmassen godt i nabolaget, ved Jacob Larsens vei og mellom eksisterende bygg og nybygg rett inn på nedre skoleplass. Fremstår som det mest gjennomarbeidede konseptet på dette punktet.»

«Bygningsmassen er tiltalende utformet som en rekke av selvstendige volum som i stor grad har egen identitet. Bygningene vokser fint opp fra bakken. Fasadene har en kombinasjon av tre og plater som gir et uttrykk som knytter seg fint til nabolaget.»

«Deler av bygningsmassen har avrundete hjørner og volumene er satt sammen slik at de fremstår som "egne" hus med en fin, gradvis avtrapping og oppdeling. Dette gjør også at bygningsmassen reflekterer omliggende bebyggelse.»

«Utomhusplanen virker godt gjennomarbeidet og har en tydelig idé der uteområdenes gangveier er lagt på en god måte slik at man får spennende romforløp. Har laget ramper uten at de blir mekaniske, godt bearbeidet, har jobbet 3-dimmensjonalt. Har på en god måte klart å binde sammen utearealer for barnetrinn og ungdomstrinn.»

Oppdragsgivers meddelelse om valg av leverandør med evaluering er mottatt 12. desember og karenstiden utløper 4. januar.