Rv.150 Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo er en av 29 tunneler i kontrakten. Foto: Espen Børresen/Statens vegvesen
Rv.150 Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo er en av 29 tunneler i kontrakten. Foto: Espen Børresen/Statens vegvesen

Disse tre vil ta vare på riksvegtunnelene i Oslo, Asker og Bærum

Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifte og vedlikeholde Norges mest trafikkerte tunneler.

Kontrakten inneholder drift og vedlikeholdsoppgavene innen elektro og automasjon i riksvegtunnelene i Oslo, Asker og Bærum. Den mest trafikkerte tunnelen er Operatunnelen, med en gjennomsnittstrafikk på over 100 000 kjøretøy i døgnet, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Disse har levert tilbud (alle tall eks. mva.):
Mesta AS - 84 585 621,58
Otera Traftec AS - 104 752 547,93
Set Elektro AS - 109 996 417,00

– Alle tunnelene har avanserte tekniske anlegg til lys, ventilasjon, overvåkningssystem og andre installasjoner i tunnelen. Flere av tunnelene inneholder avanserte styringssystem og overvåkningssystem som automatisk varsler om det skjer unormale hendelser. Drift og vedlikehold av tunnelene er viktig for å ta vare på alt utstyret i tunnelen og sørge for at det varer lengst mulig, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

– Det er et veldig viktig oppdrag for at mange trafikanter skal komme seg trygt fram. Her skal entreprenøren ha kontroll på at alt fungerer slik det skal og ta godt vare på de tekniske anleggene slik at de varer lengst mulig. Når vi jobber i tunnelene skal vi hindre trafikken minst mulig når det er behov for vedlikehold og utbedringer, sier prosjektleder Tom Ferdinand Luther i Statens vegvesen, i meldingen.

Kontrakten har en varighet på fem år fra 1. september 2023, men opsjon på forlengelse i inntil fire år. Den inneholder 25 tunneler ved oppstart, men i løpet av kontraktsperioden blir også de fire nye tunnelene på E18 Vestkorridoren og E16 Bjørum-Skaret inkludert i kontrakten.