Slik kan den nye forskningsparken på Kjeller bli. Illustrasjon: Grape Architects
Slik kan den nye forskningsparken på Kjeller bli. Illustrasjon: Grape Architects

Disse skal utvikle forskningsparken på Kjeller

Institutt for Energiteknikk (IFE) har ambisiøse mål for forskningsparken på Kjeller, og nå har de engasjert arkitekter og rådgivere for å hjelpe dem videre.

Før nyttår sendte IFE reguleringsplanen for sine områder på Kjeller for behandling til Lillestrøm kommune. Nå har de inngått samarbeid med COWI, Arkitema, Henning Larsen og Terraplan om prosjekterings- og arkitekttjenester.

Rådgiverteamet i COWI har allerede fått første avrop på avtalen. De skal prosjektere et nytt laboratoriebygg på Kjeller. Arbeidet skal legge til rette for at forskningsparken blir enda mer attraktiv for forsknings-, innovasjons- og produksjonsmiljøer, skriver rådgiveren i en pressemelding.

– På Kjeller ønsker vi å utvikle en forskningspark som skal spesialisere seg på laboratorieintensiv forskning, der det også er mulig med test- og småskalaproduksjon. Parken vil nyte godt av et høyt sikkerhetsnivå, både fysisk og digitalt, i tillegg til fokus på bærekraft, ‘smart’ teknologi og gode estetiske kvaliteter. Vi gleder oss til å legge til rette for langt mer virksomhet på arealene, sier Siw-Hege A. Gundersen, eiendomsdirektør i IFE i meldingen.

IFE har de siste årene jobbet med en ny visjon og masterplan for Kjeller. Målet med planen er at forsknings- og teknologiparken skal akselerere samarbeid og gi fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter på Romerike.

Det nye samarbeidet mellom IFE, arkitektene og rådgiverne kan omfatte prosjekter som nybygg, ombygging og utvidelse av eksisterende bygg. Felles for prosjektene er at de bidrar til å styrke forsknings- og teknologiparken på Kjeller og i regionen.

Ebbe Lind Kristensen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, er stolt av å bli valgt av IFE og bidra til at regionen lykkes med dette ambisiøse prosjektet.

– IFE en utrolig spennende aktør å jobbe med. De har store ambisjoner for energi, klima og bærekraft, men også for hvordan de som institusjon skal bidra til merverdi for hele regionen. Denne satsingen vil også skape et kunnskapssentrum av nasjonal betydning, sier divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, Ebbe Lind Kristensen i meldingen.