Illustrasjonsbilde Utvidet Trondheim Lufthavn Værnes. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Disse skal lage planer for utvidelse av Værnes

I nær fremtid skal Trondheim lufthavn Værnes utbedres, og nå har  Avinor valgt ut en ekstern rådgivergruppe.

Moderniseringsprosjektet skal både bedre kapasiteten på bagasjeanlegget og varemottak i terminalen, samt øke antall flyoppstillingsplasser, skriver Avinor i en melding.

Et skisseprosjekt er etablert og dette skal lede frem til et konsept for utvikling av terminalen.  Prosjektet vil gjennomføres hovedsakelig med egne prosjektressurser og lokal fagkompetanse, med bistand fra ekstern prosjektleder.

Det er en gruppe bestående av Nordic -Office of Architecture, COWI og Norconsult som skal utføre arbeidet. ​
- Vi er veldig glade for at vi nå er i gang med et nytt skisseprosjekt, og at vi har fått med et godt rådgiverteam, sier lufthavndirektør Marit H. Stigen i pressemeldingen.

- Det vil bli både spennende og krevende å jobbe med et så stort byggeprosjekt, samtidig som vi må ha et veldig sterkt fokus på kostnadene både i drift og i prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid nødvendig for å at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag – ved å levere sikre og effektive tjenester til innbyggere og virksomheter i vår region. Likevel er det viktig for oss å presisere at dette prosjektet ikke kan realiseres før vi er gjennom den krisen luftfarten og Avinor er i, men da skal vi også være klare, legger hun til.

‒ Vi gleder oss til å gå løs på denne oppgaven sammen med Avinor. Her vet vi at man tenker langsiktig og vi ser frem til å sammen finne de beste løsningene for fremtiden. Modernisering vil komme Trondheim og regionens befolkning og næringsliv til gode, sier Bjørn Olav Susæg, oppdragsansvarlig for rådgivergruppen, arkitekt og partner i Nordic i en kommentar.

Alle medlemmene i det vinnende teamt er naturlig nok fornøyd.

‒ Avinor en byggherre med store miljøambisjoner. De stiller alltid høye miljøkrav og sørger for å sette alle miljørelaterte aspekter ved flyplassen høyt på agendaen, forteller Frode Fjeldstad prosjektsjef i COWI, som får ansvar for energi- og miljøløsningene.

‒ Teamet vårt har god erfaring med samarbeid på store byggeprosjekter, og har blant annet samarbeidet på ny terminal på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland. Vi opplever at vårt tverrfaglige samarbeid skaper synergier knyttet til helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger, noe som vil gi stor merverdi for Avinor, sier Gisle H. Fagerlid, markedskoordinator for lufthavn i Norconsult.