Bildet viser området hvor kryssing av Lågen skal skje. Foto: Nye Veier

Disse skal konkurrere om milliardkontrakt langs Mjøsa

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier.

Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 milliarder kroner eks. mva. og blir dermed Innlandets klart største veikontrakt noensinne.

Det var fem totalentreprenører som søkte om å bli prekvalifisert. Alle søkerne oppfylte kravene til prekvalifikasjon, og de fire med best score går videre i konkurransen. De fire er:

  • Hæhre Entreprenør AS med Rambøll Norge AS som rådgiver / underleverandør
  • JV Salini Impregilo S.p.A. / Obrascon Huarte S.A. med Cowi AS som rådgiver / underleverandør
  • FCC Construcciòn S.A. med Tecnica Y Proyectos, S.A.​ Atkins Norge AS ​ Atkins Limited som underleverandører og rådgivere
  • AF Gruppen Norge AS med Norconsult som underleverandør / rådgiver

Tilbyderne har gjennomgått prekvalifisering i henhold til Nye Veiers kvalifikasjonskriterier for konkurransen.

- Nye Veier er godt fornøyd med deltakelsen i prekvalifiseringen og det er bra at vi har med oss både nasjonale og internasjonale tilbydere. Nå blir det god konkurranse om prosjektet med solide entreprenører, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

I den vedtatte kommunedelplanen er det bestemt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

- Prosjektet består av 18 kilometer vei i dagen, litt over fire kilometer med tunnel fra Øyersvika til Trosset, ny bru på ca. 700 meter over Lågen ved Lillehammer, samt 19 mindre konstruksjoner og tre store kryss. I tillegg skal veien gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, noe som i seg selv krever ekstra aktsomhet, sier Moshagen.

Kontrakten har en antatt verdi på ca. 3,7 milliarder kroner eks. mva. Verdien skal endelig fastsettes etter utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling mellom entreprenør, rådgiver og byggherre.