Fabrikkene på Åsland er snart jevnet med jorden. Anleggsområdet og området bak er bygget opp med tunnelmasse og skal bli natur- og friluftsområde. Foto: Bane Nor
Fabrikkene på Åsland er snart jevnet med jorden. Anleggsområdet og området bak er bygget opp med tunnelmasse og skal bli natur- og friluftsområde. Foto: Bane Nor

Disse skal gjøre om Follobane-anlegg til friluftsområde

Bane Nor har inngått kontrakt om opparbeiding av Follobanens riggormråde på Åsland. Et arbeidsfellesskap bestående av Hæhre Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS har fått jobben.

Det er AT.no som skriver at byggherren har inngått en kontrakt på 105 millioner kroner med arbeidsfellesskapet. Arbeidet starter opp allerede i høst, og er beregnet til å vare i cirka 14 måneder.

I Bane NORs utbygging av Follobanen er tunnelproduksjonen drevet fra anleggsområdet på Åsland, ved E6 sør for Oslo. Før Bane NOR startet opp var en del av området brukt som steinbrudd (Åsland pukkverk) og løsmassedeponi. Øvrige deler av området har opprinnelig vært skogs- og jordbruksareal.

På Åsland har Bane NOR/Follobaneprosjektet gjenbrukt lokalt ca. 90 % av tunnelmassen fra produksjonen av Blixtunnelen. Dette er foreløpig Norden lengste jernbanetunnel. Blixtunnelen har to tunnelløp – ett for trafikk mot det nye kollektivknutepunktet i Ski, og ett for trafikk til Oslo S. Hvert løp er 20 km langt.

– Det har vært viktig for oss å få til en samfunnsnyttig gjenbruk av all tunnelmassen, og det har vi fått til i Åsland-området, sier tunnelsjef Anne Kathrine Kalager i Follobaneprosjektet i en melding.

Tunnelmassen er blant annet brukt til å fylle opp det kuperte terrenget og inngår som mulig byggegrunn for Oslo kommune. Åsland er et av de få gjenværende områder av Oslo som er nesten ubebodd. Også knust betong fra riving av fabrikker som har vært i drift under tunnelproduksjonen gjenbrukes i terrenget, sammen med opprinnelig jord fra området, som Bane NOR har tatt vare på.

Bane Nor planter furu, rogn, selje, markjordbær, hvitkløver, rogn, hegg, hunderose, bergmynte, bringebær med mer. Vill-bringebær har vokst frem av seg selv under anleggsperioden og det satses videre på arter som trives og som har vært i området før.

– Det er ingen enkel sak å gjenoppbygge natur, sier administrasjonssjef Rikke Lill Holund i Follobaneprosjektet i en pressemelding.

– Vi ønsket oss samfunnsnyttig bruk av tunnelmassene fra Follobanens tunnel og foreslo gjenbruksprosjektet for Oslo kommune. Tilbakeføringen på Åsland er omfattende, men det ville også kostet å kjøre steinmassene til deponier. Rydde opp etter oss må vi alltid gjøre, legger hun til.