Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Disse prosjektene prioriteres av Vegvesenet i 2023

Statens vegvesen la mandag frem en liste over 200 utbedringsprosjekter som nå gjennomføres på riksveiene. Fire utbyggingsprosjekter med høy modenhet trekkes frem som prosjekter med høy prioritet.