Disse prosjektene er nominert til prisen Årets Trebyggeri

De tre nominerte prosjektene til prisen Årets Trebyggeri 2023 er nå klare. Vinneren vil bli utropt på Byggedagene 13. mars.

Juryen har nå gått gjennom de innkomne forslagene og landet på tre nominerte kandidater til årets pris.

– Det har vært en krevende jobb for juryen, og bredden i type bygg var spesielt stor i år. Flere av de innmeldte prosjektene kunne ha vært verdige vinnere av prisen, men juryen føler de har funnet tre solide kandidater som alle er flotte representanter for det moderne trebyggeriet, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus via en pressemelding.

De tre kandidatene er: Lumber bygg 4, Svalbard Folkehøgskole og «Flishuset» Ørje Brug.

Lumber bygg. Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS
Lumber bygg. Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS

Lumber bygg 4
Juryen skriver blant annet følgende om prosjektet:
«Lumber bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i Kristiansand. Bygget har seks etasjer – en inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen med fem kontoretasjer over. Lumber-tomten har historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner. Bygget er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirke-konstruksjon av massivtre og betong som gir effektive etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som det håndterer brann og akustikk. Hjørnesøylene i førsteetasjen er skrå for å tilpasse for vannledninger og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget. Mellom tredje og fjerde etasje har atriumet en interntrapp med bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag. Dette for-hindrer forplantning av vibrasjoner og gir et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.»

Fakta:
Sted: Kristiansand
Prosjekttype: Nærings- og kontorbygg, nybygg
Entreprisekostnad: 74,5 millioner kroner, eks. mva og grunn/kjerne
Bruttoareal: 4530 kvadratmeter, inkl. fellesareal i eksisterende kjerne
Byggeperiode: Mars 2022 – sommer 2023
Oppdragsgiver: Lumber Teknopark AS v Skeie Eiendom
Entreprenør: VEF Entreprenør AS
Arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre: Oslotre AS

Svalbard Folkehøgskole. Foto: Martin Øen
Svalbard Folkehøgskole. Foto: Martin Øen

Svalbard Folkehøgskole
Juryen skriver blant annet følgende om prosjektet:
«Svalbard Folkehøgskole er et skolebygg i Longyearbyen. Skolen har 125 skoleplasser og bygget inneholder fellesareal, undervisningsrom, kjøkken og spisesal. Skolen ligger på området Sjøskrenten helt ned mot fjorden med flott utsikt. Bygget er fundamentert på peler for å ikke føre varme ned i grunnen som tiner permafrosten. Dette er vanlig byggemetode på Svalbard og i arktiske områder med permafrost. Bruk av tre i bæresystemet er gunstig siden det har lav egenvekt og dermed begrenser kreftene som fundamentet skal bære. Over pelene er det limtredragere med et bæresystem av massivtre. Utenpå massivtrefasaden er det brukt trykkfast isolasjon med utenpåliggende stående trekledning. Innendørs er en del av veggene av massivtre, mens noen vegger har av hensyn til akustikk og brann tradisjonell oppbygning men med finerplater som synlig overflate. Det er også noen ordinære vegger med malt gips. Innvendig trapp i spisesalen består av vange av massivtre på den ene siden kombinert med et spilerekkverk på den andre siden. Prosjektet har gjenbrukt gruveplank fra avviklingen av Svea kullgruve.»

Fakta:
Sted: Longyearbyen på Svalbard
Prosjekttype: Skole, nybygg
Kontraktsverdi:115,5 millioner kroner
Areal:2300 kvadratmeter
Byggeperiode:Januar 2022 – februar 2023
Byggherre: Store Norske Eiendom
Totalentreprenør: Hæhre Arctic
Arkitekt: LINK Arkitektur
Prosjektering: Multiconsult

"Flishuset" Ørje Brug. Foto: Stiftelsen Ørje Brug
"Flishuset" Ørje Brug. Foto: Stiftelsen Ørje Brug

«Flishuset» Ørje Brug
Juryen skriver blant annet følgende om prosjektet:
««Flishuset» er et gjenoppbygd lagerbygg i Ørje. Det vernede industriområdet Ørje Brug er et godt bevart kulturmiljø med rik historie innen tømmerfløting og bearbeiding av trevirke. Flishuset ble oppført tidlig på 1900-tallet, og fungerte som lagerbygg i tilknytning til tresliperivirksomheten på Ørje Brug. Det opprinnelige flishuset var sannsynligvis en gammel låve som i sin tid ble flyttet, og var i svært dårlig forfatning. Etter vurderinger og samarbeid med Fylkeskonservatoren ble det besluttet å rive bygget og bygge det opp på nytt med byggemetoder basert på gamle håndverkstradisjoner. Det nye bygget har samme proporsjoner, materialitet og uttrykk som det opprinnelige bygget. Høye ambisjoner innen miljø og bærekraft er utgangspunktet for at både materialer og arbeidskraft er hentet lokalt. Prosjektet er et rendyrket trebyggeri, og alt konstruktivt virke er av høy kvalitet, og hogd, sagd, tørket og høvlet lokalt. Som isolasjon er det benyttet trefiberisolasjon, dampbrems erstatter dampsperre av plast, og vindsperren er av trefiber. Til og med spiker er av bøk. Det er benyttet rødmalt låvepanel på alle vegger og sink bølgeblikkplater på taket.»

Fakta:
Sted: Ørje
Prosjekttype: Forsamlingshus
Kostnadsramme:10,5 millioner kroner
Areal: 200 kvadratmeter
Byggeperiode:2020 – 2023
Tiltakshaver: Stiftelsen Ørje Brug
Byggmester: Jens Frøne AS
Arkitekt: STRÅ arkitekter

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2023.

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasmund Bunkholt, TreFokus

Les mer om arrangementet her