Hedrum kirke fra cirka år 1100 får nær en million kroner i tilskudd til istandsetting i 2023.
Hedrum kirke fra cirka år 1100 får nær en million kroner i tilskudd til istandsetting i 2023.

Disse kirkene får 39 millioner til vedlikehold

Tidligere i år lyste Riksantikvaren på vegne av Barne- og familiedepartementet ut tilskudd til kulturhistorisk viktige kirker. Nå er tildelingen klar.

Av de i alt 117 søknadene som kom inn, ble 37 innvilget.

Tilskuddene strekker seg fra vel 170.000 kroner på det minste til tre millioner kroner på det meste. Til sammen får de 37 kirkene 38,9 millioner kroner til istandsetting, brannsikring og forprosjekt murverk.

Blant kirkene som får støtte er 16 middelalderkirker og 12 listeførte kirker, altså vernede kirker med nasjonal verdi. 

Her er alle middelalderkirkene som får støtte:

KirkeKommune
TiltakSum
Fana kirkeBergenDrenering1000000
Hedrum kirkeLarvikFasader, murverk942000
Holt kirkeTvedestrandVinduer, tårn, sørfasade1000000
Ingedal kirkeSarpsborgTårn, tak, takrenner1500000
Kinn kyrkjeKinnFerdigstilling og kompetanseheving av murarbeider1400000
MariakirkenGranIstandsetting mur1500000
Moster gamle kirkeBømloIstandsetting av mur og tak3000000
Nærøy gamle kirkeNærøysundTårn, fordyrende arkeologiske arbeider451415
Ogna kyrkjeFasader, murverk450000
Råde kirkeRåde
Tårn, tak, vinduer, ytterdør777400
Sakshaug gamle kirkeInderøyIstandsetting støttemurer og sørvegg1500000
Sakshaug gamle kirkeInderøyKalkmurerkurs1467500
Selbu kirkeSelbuDreneringsarbeid/arkeologiske undersøkelser v/NIKU904500
Snåsa kirkeSnåsaTak1000000
Steigen kirkeSteigenMurverk våpenhus357000
Tromøy kirkeArendalTreasader, tak, vinduer900000
Vanse kirkeFarsundFasader, murverk, vinduer, malerarbeider, tak1080000
Sum

19.229.815

– Å sikre og istandsette de gamle kirkene våre for framtidige generasjoner er en viktig nasjonal oppgave. Kirkebyggene er av de fremste kulturminnene vi har her i landet, og kirkene spiller en viktig rolle i mange menneskers liv, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Det er Riksantikvaren som forvalter midlene fra Barne- og familiedepartementet, og som har behandlet søknadene til tilskuddsordningen.

I utlysingen i år har eiere av middelalderkirker i stein hatt mulighet til å søke om tilskudd til istandsetting, brannsikring og forprosjekt for murverk.

Eiere av listeførte kirker fra 1851 til 1900, og alle listeførte kirker fra og med 1851 i Troms og Finnmark, har hatt mulighet til å søke om tilskudd til istandsetting.

Her er de listeførte kirkene som får støtte:

KirkeKommuneTiltakSum
Fet kirkeLillestrømVinduer1500000
Gol kyrkjeGolTak1000000
Holmsbu kirkeAskerTårn og tak
1000000
Kvalsund kirkeHammerfestVinduer300000
Landsmarka kapellNomeTak650000
Mefjordvær kirke/kapellSenjaTårn, fasade, tak, dører, vinduer436800
Nedstryn kyrkjeStrynTak1000000
Nesseby kirkeUnjargga NessebyLoft, tårn, fasade, vinduer, tak710346
Stavsjø kirkeRignsakerTak960000
Strandebarm kyrkjeKvamTak1500000
Tjøme kirkeFærderMurverk1000000
Båstad kirkeIndre Østfold
Fasade, råteskader, vinduer, dører1000000
Sum

11.057.146

– Å ta godt vare på tak og vegger er noe av det viktigste vi kan gjøre for de verdifulle kirkene våre, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Tilskuddene til istandsetting er et godt bidrag for å utbedre råteskader i trekirker, og for å hindre forfall av murene i steinkirkene. Dette er sentralt for å sikre kirkene mot klimaendringer, legger hun til.

Her er de fire kirkene fått midlar til forprosjekt for mur:

  • Bergen domkirke, Bergen: 300.000
  • Gamle Glemmen kirke, Fredrikstad: 300.000
  • Hof kirke, Holmestrand: 169.500
  • Ulnes kyrkje, Nord-Aurdal: 300.000

Av sikkerhetshensyn har riksantikvaren ikke ført opp kirkene eller tilskuddsummene til kirkene som får støtte til brannsikring.