Akersbakken barnehage. Foto: Sverre Jarild

Disse har fått rammeavtale for bygningsmessige håndverkertjenester med Omsorgsbygg

De fem valgte leverandørene er Haandverkerne AS, NP Bygg AS, Corigo AS, Hånverkeriet AS og Thorendahl AS.

- Rammeavtalen skal dekke nødvendige bygningsmessige fag for gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter og mindre rehabiliteringsoppdrag i regi av Eiendomsavdelingen, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler i en pressemelding.

Porteføljeinndelingen er som følger:

  • Haandverkerne AS - Barnehage del 1 (team bhg sør øst + team bhg øst + team bhg nord)
  • NP Bygg AS - Barnehage del 2 (team bhg sentrum + team bhg sør + team bhg vest)
  • Corigo AS - Omsorgsboliger/fritidsklubber
  • Håndverkeriet AS - Sykehjem
  • Thorendahl AS - Kultur- og etatsbygg, beredskapsbygg og private utleiebygg (team innleie og næring + team kultur og beredskap + team barnevern og velferd)

Rammeavtalen har en varighet på fire år og et omfang inntil 500 millioner kroner uten merverdiavgift, melder Omsorgsbygg.

Rammeavtalen overføres til Oslobygg etter omorganisering i september 2021 og Oslobygg blir ny oppdragsgiver. Avtalen vil i hovedsak overføres uten innholdsmessige endringer til det nye foretaket, med virkeområde innenfor de bygg og anlegg som ikke vesentlig skiller seg fra den bygningsmasse som tilligger Omsorgsbygg Oslo KF i dag.