Prisvinnere: Bendik Aurstad, NTNU, Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU og Olav J. Walthinsen, NTNU.

Disse fire fikk 20.000 fra Eiendomsbransjens stipendordning

Tre masteroppgaver fra NTNU er tildelt stipend.

Juryen for Eiendomsbransjens stipendordning har enstemmig besluttet at årets prisvinnere er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2018:

• Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen som finner sted i befolkningens boliger? Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.

• Hvordan kan fortetting bidra til god byutvikling? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.

• Hva gjør at eiendomsbesittere ikke ønsker- eller ikke lykkes med utvikling av tomter avsatt til bebyggelse i KPA? Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU.

Eiendomsbransjens stipendordning har til formål å gi økonomisk støtte til studentoppgaver som kan bidra til å høyne kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2019 har vært følgende ledere i eiendomsbransjen:

• Johan Bruun, adm. direktør i USBL

• Matilda Vinje, adm. direktør i AF Eiendom

• Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom

• Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef og konserndirektør i Thon Eiendom

• Jan Spandow, adm. direktør i Spabo

• Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank