Disse bygger Hardangerbrua

Nå er det klart hvilke tre entreprenører som får de store kontraktene på bygging av Hardangerbrua.

Tilbudene på bygging av Hardangerbrua med tilførselsveger kom inn i november 2008. Disse er nå kontrollregnet av Statens vegvesen og 15. januar 2009 var det avklart i Vegdirektoratet hvem av entreprenørene som får kontraktene.

Tilførselsveger med tunneler Bu og Vallavik: AF Gruppen Norge.
Betongarbeid: Veidekke Entreprenør A/S
Stål- og montasjearbeid: MT Højgaard (Danmark)

Den største kontrakten går til det danske firmaet MT Højgaard som skal utføre stål- og montasjearbeid for 761 millioner kroner.

Det danske firmaet lå 350 - 400 millioner kroner lavere enn anbudene fra de tre andre selskapene som hadde levert inn anbud på stål- og montasjearbeidene. Ingen norske selskaper hadde lagt inn anbud på dette oppdraget.

Betongarbeidene på brua skal utføres av Veidekke entreprenører AS mens AF Skandinavia AS skal bygge tilførselsveier med tunneler på begge sider av brua. Veidekke hadde laveste anbud på betongarbeidene med 331 millioner kroner. AF Skandinavias anbud på tilførselsveiene er samlet på 312 millioner kroner.

- AF har gjennom mange opprag bygget opp spisskompetansen innenfor bygging av tunneler. Vi er derfor stolte av å ha vunnet kontraktene i stor norsk og internasjonal konkurranse, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF
Gruppen i en børsmelding.

Entreprenørene har klagefrist fram til 25. januar 2009, og det er planlagt underskriving av kontrakter i slutten av denne måneden.