Foto: Statsbygg

Disse åtte vil bygge den nye parken på Campus Ås

Statsbygg er godt i gang med det nye veterinærbygget på Campus Ås, og snart begynner arbeidene med parken som skal binde sammen ny og gammel campus.

Hele åtte firmaer har gitt tilbud på jobben med å anlegge parken.

De planlagte park- og landskapsområdene skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte parkområde og skape en vakker utvidelse mot den nye delen av campus. I parken skal det anlegges et vannspeil og bekkeløp med bro og brygger av tre. Parken skal beplantes med et stort antall busker, stauder og trær, og det vil bli satt opp sitteelementer i naturstein og tre.

Overvannshåndtering er en sentral del av parkarbeidet, blant annet skal det bygges fordrøynings- og renseanlegg. En del av jobben som skal gjøres, vil ikke synes på overflaten ettersom oppdraget også omfatter tekniske installasjoner i bakken.

Landskapsentreprisen starter på ettervinteren og anlegget skal stå ferdig i august 2019. Avgjørelsen om hvem som får oppdraget, kommer i februar.

Disse har gitt tilbud:

Råde Graveservice AS

Implenia Norge AS/Agro Anlegg AS

Park & Anlegg AS

Leif Grimsrud AS

Askim Entreprenør AS

Skaaret Landskap AS

Arbeidsfellesskap: Steen & Lund AS og Isachsen Anlegg AS

Martinsen & Duvholt AS