Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA, er juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris. Foto: Sverre Jarild

 Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA, er juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris. Foto: Sverre Jarild

Disse åtte kandidatene konkurrerer om Byggenæringens Innovasjonspris

Juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2023 har nå evaluert seg fra 40 til åtte kandidater i årets konkurranse.

– De åtte kandidatene representerer et mangfoldig utvalg av produktnyheter, IT løsninger og arbeidsprosesser, heter det i en melding fra juryen.

Byggenæringens Innovasjonspris deles ut til et firma, organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. Juryen har i år lagt ekstra vekt på klimaeffekt (påvirkning og tilpasning) og sirkulær økonomi.

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal har ledet juryarbeidet.

– Årets konkurranse bekrefter at byggenæringen jobber godt med innovasjon for å tilpasse seg fremtidens behov og krav. I år som tidligere år har det vært vanskelig å velge mellom mange gode og ulike kandidater. Vi ser etter noe som kan betegnes som nytt, nyttig eller nyttiggjort og har valgt ut åtte representanter som reflekterer et bredt spekter fra produktutvikling, prosjektering, arbeidsprosesser til løsninger for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, sier juryleder Tor Inge Hjemdal i meldingen.

Dette er de åtte kandidatene:
Asak FLYT fra Asak Miljøstein
Asak FLYT designet av Snøhetta, er et permeabelt dekke som består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av permeabilitet, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse.

Respo Sirkulærterrazzo fra Ellingard Naturstein AS
Respo Terrazzo legger ”klassiske steingulv” i lokaler der det stilles krav til både skjønnhet og slitestyrke. Respo Sirkulærterrazzo bidrar til en mer bærekraftig byggenæring fordi tilslag som ellers blir transportert fra steinbrudd blir byttet ut med avfall som ellers ville blitt transportert til avfallsanlegg og dumpet.

Bærekraftspanel fra VYRK AS
Bærekraftpanelet fra Vyrk er et nylansert produkt med mål om å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp, kjerne av returtre og som er blant de første panelene i verden som selges med en unik panteordning.

SmartKalk Miljø fra Holte AS
SmartKalk Miljø er et verktøy som gjør det mulig på en enkel måte, basert på reelle produktegenskaper, å kunne kalkulere alle byggs miljøbudsjett før byggeprosjektet startes opp.

Init fra Kvist Solutions AS
Init er en skybasert plattform for enklere og mer effektiv miljøsertifisering. Det er det første komplette prosjektstyringsverktøyet for miljøsertifisering i bygg- og eiendomsbransjen.

BEAst Supply 4.0 fra Byggstand
Prosjektet BEAst Supply 4.0 er et verdikjedeprosjekt der aktørene for første gang samarbeider om etablering, bruk og forståelse av digitaliserte dataelementer som er nødvendig for å uttrykke byggets miljøinformasjon.

TØRN fra Tørn AS
TØRN er en markedsplass som selger varer byggevarehandelen ikke får solgt og tidligere har kastet. På Tørn selges 50 prosent av disse overskuddsvarene i løpet av en måned. Overskuddsvarer som tidligere støvet ned i byggevarehusene i årevis.

Byggebransjens nye elektrifiseringspartner fra Aneo Build AS
Aneo Build er en av de ledende aktørene innen elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, og leverer en omfattende og skreddersydd tjenesteløsning som tilrettelegger for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser.

De åtte kandidatene inviteres nå til å presentere seg for juryen 20. september. Deretter skal de presentere seg for publikum i forbindelse med Bygg Reis Deg-messen på Nova Spektrum i Lillestrøm under Byggenæringens innovasjonskonferanse fredag 20. oktober kl 10.

Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

– Målet til Bygg Reis Deg er å bidra til økt kunnskapsdeling for å styrke konkurransekraften til norsk byggenæring. Konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris bekrefter at det finnes mye bra som flere burde visst om og ikke minst flere burde tatt i bruk for å styrke kvaliteten på sine byggeprosjekter og konkurransekraften til sitt selskap sier administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø, i meldingen.

Juryen består av:
Tor Inge Hjemdal (administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Helene Friis (markedsdirektør i Innovasjon Norge), Benedikte Endresen (ekspedisjonssjef i Kommunal og moderniseringsdepartementet), Nina Solli (administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening), Katharina Th. Bramslev (daglig leder, Grønn Byggallianse), Aslaug Koksvik (Bransjedirektør i Virke Byggevarehandel) og Trine Dyrstad Pettersen (teknisk sjef i Byggevareindustrien). Gunnar Glavin Nybø (administrerende direktør i Bygg Reis Deg) administrerer konkurransen.

Tidligere vinnere:
* 2011 Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.
* 2013 Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.
* 2015 Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.
* 2017 Heat Work vant med produktserien CliWi som bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster.
* 2019 Spacemaker vant med sin løsning som bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.
* 2021 7 Analytics vant med sin løsning «Flomkuben» – I en verden med stadig varmere og våtere klima, kan årets vinner bidra til å avverge potensielle flomfarer i tettbygde strøk både i et lokalt og globalt perspektiv.