Mari Skjærstad og Gunnar Wedvik

Direktørskifte i BoligPartner

Gunnar Wedvik, som i dag er administrerende direktør i BoligPartner AS, blir konsernsjef i et nytt BoligPartner-konsern, mens advokat Mari Skjærstad overtar som ny administrerende direktør i BoligPartner AS.

Hamar-baserte BoligPartner AS er i dag en av Norges ti største boligbyggere, og vil vokse videre. Selskapet har laget en strategi for årene fremover med mål om en årlig vekst på 15-20 prosent. For å nå disse målene organiseres selskapet nå i en konsernmodell.

BoligPartner AS bygger og selger hus og prosjekter, og vil være kjernevirksomheten i konsernet. I tillegg har BoligPartner AS 24 søsterselskaper med ulike formål innenfor tomtekjøp, prosjekt- og feltutvikling etc. Aktiviteten i selskapene er økende. Hensikten med opprettelsen av det nye konsernselskapet er å frigjøre ressurser til å videreutvikle både BoligPartner AS og alle dets søsterselskaper, skriver BoligPartner i en pressemelding.

Oppkjøp

- Vi har vokst kraftig de siste årene og ønsker å vokse videre. Den nye konsernmodellen vil tilføre oss kraften og den riktige organiseringen vi trenger i dette arbeidet, sier Gunnar Wedvik.

For å nå vekstmålene legges det opp til en videre organisk vekst. I tillegg vil konsernet vurdere mulige oppkjøp av konkurrenter.

- Eventuelle oppkjøp vil gi oss større volum og flere bein å stå på, noe som er viktig både med tanke på å utnytte stordriftsfordeler og for å nå nye målgrupper, sier Gunnar Wedvik.

Skjærstad inn

Skjærstad har sittet som styreleder i BoligPartner AS de siste ni årene og kjenner både selskapet og bransjen godt. Hun er i dag partner i advokatfirmaet Johnsrud, Skjærstad & Co. I tillegg innehar hun en rekke andre styreverv i både regionale og nasjonale foretak.

- Jeg er både ydmyk og stolt over å få lov til å lede BoligPartner AS videre i den offensive satsingen selskapet er inne i. Gjennom min tid i styret har jeg blitt godt kjent med både selskapet og mange av de ansatte. Jeg vet at selskapet har det som skal til for å kunne bli en av Norges aller største boligbyggere. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med alle de dyktige medarbeiderne i selskapet, sier Mari Skjærstad.

Den nye konsernorganiseringen gjelder fra mars. Skjærstad vil tiltre som administrerende direktør i BoligPartner AS 1. april 2016. Frem til Mari er på plass vil Gunnar Wedvik fungere både som konsernsjef i BoligPartner-konsernet og som administrerende direktør i BoligPartner AS.