Direktør Samfunnsansvar og HR

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen fagfeltene betong, fjell- og tunellsikring, rekkverk og veisikring, bro- og kaivedlikehold og jernbane.

Selskapet har ca. 1400 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på ca. NOK 4 mrd. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker i Bærum. For mer informasjon se www.mesta.no

Firma Mesta
FylkeAkershus, Oslo
StedLysaker
Søknadsfristsnarest

Mesta er i utvikling og skal ta en tydeligere rolle i å gi Norge sikrere, smartere, grønnere og mer miljøvennlige veier. Ambisjonen er å være den ledende driftsentreprenøren på norske veier. Den jobben de ansatte i Mesta gjør hver dag er helt avgjørende for samfunnsberedskapen i Norge.

Fremover må Mesta finne nye forretningsmodeller som fungerer best mulig for både byggherre og entreprenør– og som sikrer best mulig veivedlikehold for alle som bor i Norge. Mesta ønsker å ta en ledende rolle og være med å vise vei, og vise hvordan vi sammen med våre oppdragsgivere kan utvikle veivedlikeholdsfaget videre.

Mesta utvikler nå en sterkere, sunnere og mer mangfoldig organisasjon og ledergruppen søker en ny leder med ansvar for Samfunnsansvar og HR, skal gjøre selskapet på en bærekraftig måte i stand til å fortsette veksten og kulturbyggingen. Vi søker en fremoverlent og engasjert leder som kan utvikle og lede HR-avdelingen i selskapet, bedriftshelsetjenesten (BHT), og det viktige arbeidet vi gjør rundt samfunnsansvar og kvalitet, helse miljø og sikkerhet (KHMS). Stillingen vil være en spydspiss innenfor disse ansvarsområdene.

Som leder i Mesta får du spennende utfordringer og store muligheter til å påvirke selskapets framtid. En av dine viktigste oppgaver er å sørge for at HR blir en strategisk partner i forretningen og i organisasjons- og kompetanseutviklingen.

Samfunnsansvar og HR skal også utfylle rollen som endringsagent, da hurtige endringer og tilpasningsdyktighet er faktorer som er svært viktig for å opprettholde konkurransekraften. Vi ser det som viktig at du har mot til å utfordre det bestående, kombinert med evne til å forstå betydningen av virksomhetens egenart og verdigrunnlag.

Vi leter etter en kandidat med enorm interesse for både faget sitt og kommersiell vekst. Administrerende direktør og ledergruppen ønsker seg en kollega som både kan bygge for fremtiden og samtidig ivareta det gode som er. Rollen er nyopprettet og du evner å stå støtt og har dine meningers mot, dog uten å være vanskelig stolt, men heller elegant pragmatisk.

Rådgiver Caroline Knudsen i AUDEO tar med glede imot alle søknader, fortrolig spørsmål og henvendelser på 90949308 og caroline.knudsen@audeo.no

Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområder:

 • Strategisk og operativt ansvar for Mestas HR-arbeid og en sterk strategisk forretningspartner
 • Utvikle vårt samfunnsansvar gjennom vårt verdigrunnlag til å bli en integrert del av vår operative og forretningsmessige virksomhet
 • Bidra med relevant innsikt til ledere og ansatte
 • Leder- og organisasjonsutvikling og kulturbygging
 • Talent- og etterfølgerutvikling
 • Lærings- og kompetanseutvikling
 • Rapportering og analyser
 • Personal- og budsjettansvar
 • Ivareta og utvikle det overordnede ansvaret for:
 • HR
 • Kvalitet, Helse miljø og sikkerhet (KHMS)
 • Samfunnsansvar og bærekraft
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Kandidatkrav:

 • Visjon og strategi: utvikler en ambisiøs, men realistisk bærekrafts-visjon og omskaper den til en gjennomførbar bærekraft-strategi i samsvar med Mestas overordnede strategi. Utvikler en ambisiøs, men realistisk HR-visjon og omskaper den til en gjennomførbar HR-strategi i samsvar med Mestas overordnede strategi
 • Innovasjon: er forkjemper for nye tilnærmingsmåter og innovative HR-prosesser og tilsvarende for samfunnsansvar
 • Medarbeiderutvikling: utvikler mennesker gjennom ansvarliggjøring og veiledning; fremmer karriereutvikling og selvledelse|
 • Initiativ og ansvarlighet: handler på eget initiativ og aksepterer ansvar for egne resultater
 • Påvirkning: gjør inntrykk og får gjennomslag for ideer og planer
 • Utførelse: etterlever selv Mestas regler og prosedyrer
 • Systematisk tilnærming: er metodisk og systematisk i sin tilnærming og prioriterer effektivt
 • Faglig ekspertise: har spesialistkunnskap og ekspertise innen HR og samfunnsansvar og driver kontinuerlig egen faglig utvikling. Er fortrinnsvis utdannet på Master-nivå og har en beviselig relevant og god bakgrunn fra lignende rolle(r)
 • Samarbeid og egenutvikling: deler kunnskap og erfaringer og støtter andre for å nå Mestas mål; og forstår egne styrker og svakheter og ønsker å konstant lære

Søk stilling

Vis flere stillinger: