Dikeveien 45

Storhandelsområdet mellom Fredrikstad og Sarpsborg er i stadig vekst. Rusta er nå på plass i Terje Høili Eiendoms foreløpig siste forretningsbygg i Dikeveien.

FAKTA

Sted: Rolvsøy

Prosjekttype: Forretningsbygg

Bruttoareal: 5.500 kvadratmeter

Byggherre: Terje Høili Eiendom

Totalentreprenør: Backe Østfold

Kontraktsum eks. mva.: 71 millioner kroner

Arkitekt: Bjar Arkitekter

LARK: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co/Bjar Arkitekter

Rådgivere: RIG: Civil Consulting l RIB grunn og prefab: Pro-Consult l RIByFy: Sweco Norge l RIV: Planteknikk l RIE: Rådgiverhuset l RIAKU: Brekke & Strand l RIVA: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Roar Steen Edvardsen l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Armering og legging: Sjur Dahl l Betongelementer: Spenncon l Rørlegger: RørCompaniet l Ventilasjon: Luftteknikk l Elektro: Installatøren Fredrikstad l Stålarbeider: Svendsen Sveis og Montering l Mur-, puss- og flisarbeider: Lars Aarum l Byggevarer: Maxbo l Glass- og aluarbeider: Langsholt Glass Service l Tredører: Nordic Door l Ståldører: Lande Mek Verksted l Porter: Assa Abloy l Lås og beslag: Nokas l Tekking: Icopaltak l Blikkenslager: Terje Granstrøm l Metallarbeid: Viken Pro l Maler og byggtapetsering: Cerwonol Norge l Himling: Modulvegger l Storkjøkken: Fredrikstad Storkjøkken l Kjøkken og garderobe: Sørlie Prosjektinnredninger l Kjerneboring: MA Betongsaging og Utemiljø l Branntetting: Byggimpuls

Dikeveien ligger strategisk til mellom de to største byene i Østfold, og utgjør både et knutepunkt og etter hvert et tyngdepunkt for detalj- og storhandel i dette området. Terje Høili Eiendom har stått for flere etableringer her de siste årene, blant annet det nye hovedkontoret for Europris som sto ferdig på nyåret i år.

– Vi har fremdeles ledige tomter. Litt avhengig av jernbaneutbyggingen er det mulig å plassere fem-seks bygg innenfor tomteområdet vårt, sier eiendomssjef Runar Helgesen i Terje Høili Eiendom.

Fire leietakere

Dikeveien 45 har et bruttoareal på 5.500 kvadratmeter. Cirka 2.000 kvadratmeter utgjør kontorarealer i andre etasje, der Grønn Jobb står som leietaker. Rusta har lagt beslag på 2.000 kvadratmeter i første etasje.

– Vi har jernbanen på den ene og den nye firefelts veien på den andre siden. Da blir vi vant til at det blir noen møter og diskusjoner med Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og BaneNor, forteller Helgesen, som også i dette prosjektet har benyttet Bjar Arkitekter i planarbeidet og design av det nye bygget.

Av de seks forespurte entreprenørene som leverte tilbud, dro Backe Østfold i land en totalentreprisekontrakt på 70,6 millioner kroner.

Kvikkleire

De fleste som har vært involvert i grunnarbeider langs Dikeveien, har stiftet bekjentskap med de krevende grunnforholdene med kvikkleire som skyldes nærheten til Glomma i øst. Grunnundersøkelsene hadde byggherre Terje Høili Eiendom foretatt i forkant.

– Det er alltid usikkerhet knyttet til det ukjente i grunnen, og til oppstart på den tiden av året. Prøveboringene ga en profil som stemte ganske godt. I det ene hjørnet var det grunt – kun et par meter til fjell. Dybden til fjell datt diagonalt tvers over tomta ned til noen og tjue meter. Det var grunnvann opp i dagen, så vi måtte gjøre tiltak med forsterkingslag for bæring av pelemaskinene, sier Backe Østfolds prosjektleder Lars Gamlesanne.

– Men vi var heldige også, siden det begynte å bli god tele i bakken, legger Gamlesanne til om bygget som altså er pelet til fjell og står på en selvbærende bunnplate. – Bæresystemet består av stål, prefabrikkert betongelementer og hulldekker, med lett-tak som takløsning, sier han.

Høyspentlinje

En eksisterende høyspentlinje skjærer inn på skrå over tomta. – Den var i høyeste grad retningsgivende for plasseringen av bygget, som er lagt slik at det er i forhold til de sikkerhetsavstandene vi måtte forholde oss til. Det hadde nok ikke hatt den avtrappende bygningsformen dersom ikke høyspentledningen hadde vært der, bekrefter Helgesen.

Gamlesanne forteller at logistikk med arealtilgjengelighet og materialtransport har fungert veldig bra.

– Det eneste som kunne være krevende var nærheten til høyspentledningen. Men med god planlegging var det også absolutt løsbart. Til montasjemonteringen brukte vi mobilkraner. Jobbet vi innenfor en gitt avstand fra linjene, var vi pliktige til å bruke kraftselskapets Leder for sikkerhet, som fulgte med på arbeidets gang. Var avstanden noe lenger, kunne vi jobbe på avtale, forklarer Gamlesanne.

– I ettertid er vi veldig godt fornøyde med designen på bygget, som ikke er helt rektangulært. Det har en litt annen form enn det vi tidligere har bygget i Dikeveien, sier Helgesen.

I nord er det satt peler i bakken og klargjort for et eventuelt tilbygg. – Det var mye som skulle prosjekteres og bygges på kort tid, men vi hadde med oss kjente rådgivere og ue-er som er leveringsdyktige og som jobber godt med hverandre, sier Gamlesanne, som forteller at det har vært en del oppfølging på kildesorteringen. Kravet internt i Backe Gruppen er 90 prosent, mens det her er oppnådd 93 prosent.

I tillegg til Rusta og Grønn Jobb opplyser Helgesen at det også er tegnet leiekontrakter for Porsche Center Oslo og Rotpunkt i Dikeveien 45.