Mikkel Nielsen

- Digitalisering mye mer enn BIM

På Vestlandske Bygg og Anleggsdag fortalte Mikkel Nielsen, direktør for digitalisering i Veidekke Eiendom, hvordan selskapet arbeider med digitalisering.

Årets VBA-dag var den 25. i rekken og ble holdt i Bergen 1. november med cirka 170 deltakere.

Mikkel Nielsen innledet med å si at det er et stort spenn i oppfatning av hva digitalisering er. 

- Digitalisering visker ut skillelinjene mellom produkt og tjeneste og konkurransereglene redefineres. Da iPhone kom i 2010 ble det starten på den digitale revolusjonen. Vi begynte å dele informasjon og dingser begynte å dele informasjon. Nå kan vi snakke om den den digitale virksomhet, sier han.

Han trakk frem Pokemon Go og Amazon Go som eksempler på digitale produkter som har endret spill og handel. Felles for begge er at de kom raskt og overraskende på markedet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Årets VBA-dag var den 25. i rekken og ble holdt i Bergen 1. november med cirka 170 deltakere.

Tidligere solgte Michelin lastebilgummi. Nå selger selskapet dekk som en tjeneste. I stedet for kjøpe dekk kjøper du garantert spordybde. Ved å ta i bruk data en allerede har er Michelin i ferd med å utvikle forretningskonseptet til å lære eiere av lastebilflåter hvordan de kan redusere sine driftskostnader. Ifølge Nielsen kan vi innen 20 år foreta flyreiser helt autonomt, med autopiloter og automatiserte flytårn.

Robotisering

Et eksempel på digitalisering er robotisering, som gjør det vi ville gjort, men som kan gjøre det 24 timer i døgnet og sju dager i uken.

– Vi vil få bevegelige roboter, et slags skjelett vi kan kle på oss som gir oss superkrefter. Vi kommer til å få virtuelle assistenter som overtar jobber, først ganske enkle og så stadig med avanserte. Innen medisin kan avansert analyse bety mye sikrere diagnoser, sa Nielsen.

– Vi kommer til å se mye virtuell representasjon, der vi ikke trenger å være tilstede. Problemstillingen blir transportert til oss og vi kan gå inn i den fra forskjellig hold. Når vi skal kjøpe ny bil, kan vi sitte hjemme og spekke den opp, plukke den fra hverandre lag for lag og sette den sammen. Om ganske kort tid kan vi også selge boliger på en slik måte, sa Nielsen.

BIM bare en flik

Nielsen sa at digitalisering i bygg og anlegg er mye mer enn BIM, men at BIM er sentralt for å få en del av det til å skje.

– Veidekke har 29 pukkverk og hvis vektene går i stykker er det kjempedyrt å erstatte dem. Dette kan vi løse med visuell analyse og enkle algoritmer, noe som koster brøkdel av en vekt. Ved drifting av veier er det stor forskjell på hvor mye vi tjener på ulike kontrakter. En årsak er at det er stor forskjell på hvor mye sand og salt og andre innsatsfaktorer som brukes. Ved å analysere de store datamengdene vi har, kan vi øke lønnsomheten i slike prosjekter. Med automatisert inspeksjon ved bruk av droner og ubemannede ubåter (i damanlegg) kan vi få bedre massehåndtering, bedre maskinstyringssystemer og mer autonome løsninger, sier Nielsen.

Nedenfra og opp

Digitalisering må ifølge Nielsen skje nedenfra og opp, samtidig som må det være sponset fra toppledelsen hvis det skal lykkes.

– Legg vekk digitaliseringsstrategiene. Jeg vil mye heller ha en supertydelig forretningsstrategi hvor teknologi er en integrert del. Det er viktig å unngå at digitaliseringsstrategien blir et mål i seg selv, altså et middel for å svare på andre problemstillinger, sa Nielsen.

Han sa det er viktig at administrerende direktør forsvarer digitalisering overfor styret og at lederne for de forskjellige virksomhetsområdene er villige til å fronte fanesaker på digitalisering. Hvis økonomidirektør tenker på digitalisering som en kostnadspost har administrerende direktør en jobb å gjøre. Hvert medlem i toppledelsen bør ha sin fanesak og være villige til å stå frem og kjempe for dem.

– Etter hvert vil det komme ganske tøffe prioriteringer og ressursinnsats i form av hoder og i form av penger og da er det kun de initiativene som direkte er koblet mot den forretningsmessige problemstilling som overlever den prioriteringen. Mange toppledere scorer poenger på å snakke digitalisering og da på at man skal ha noen fantastiske apper og supersexy digitale løsninger, men det er mye mer som må til for å få digitalisering til å skje. Det skal henge sammen, det skal kunne skalere, det skal være robust og det skal være økonomisk driftbart, sa Nielsen.

– For å lykkes må vi ha en strategikomponent, en ledelseskomponent, selve tjenestene, drift av tjenestene og forhold til sluttbrukere og leverandører. Dette kan det være kjedelig å jobbe med, men uten dette får vi ikke digitalisering til å skje. Vi må skjønne at digitalisering også er usexy og det er en del ting under panseret som skal fungere. Vi må ha en arkitektur der ulike systemer med ulik endringstakt fungerer sammen og en operativmodell som gjør at vi får det til. Vi må ha noen prosesser, noen beslutningsarenaer og noen styringsparametre som må henge sammen, sier Nielsen.

Åpenhet viktig

I tradisjonell forretningsdrift holdes kortene tett til brystet, man utarbeider et konsept og spretter ut av skapet når man er klare til å lansere.

– I digitalisering kjemper vi mot aktører som penetrerer verdikjeden vår og bildet er så sammensatt at vi klarer ikke å se det vinnende konseptet alene. Da må vi gjøre noe for å få hjelp til å se hva som er det vinnende konseptet vi kan komme til markedet med. Vi kan ikke sitte for oss selv, vi må være veldig klare på hva skal få til og være i kontakt med markedet hele tiden, sa Nielsen.

Skap digital tiltrekningskraft

For å få tak i flinke medarbeidere anbefalte Nielsen at bedrifter må skape digital tiltrekningskraft, slik at mange ønsker å arbeide for dem.

– Vi må fjerne tankene fra gamle dager om store utviklingsprosjekter. Det er ikke måten å vinne på i fremtiden. Vi er nødt til å ta frem bittesmå funksjonaliteter hele tiden, teste det samtidig som vi utvikler det, tenke drift samtidig som vi utvikler det, og sette det i produksjon hele tiden, sa Nielsen.

Hyppige lanseringer

– I stedet for å tenke hvilke komplette løsninger vi kan ha ut i markedet, så bør vi tenke hva er det absolutt minste vi kan ta ut i markedet, men som fungerer. I stedet for å lansere noe en gang i halvåret bør vi lansere noe en gang i uken eller to ganger i uken. De vi jobber med har den syklusen og da unngår vi å kjøre kjempelangt ned og i feil retning. Vi finner ut ganske kjapt om vi gjør feil, vi retter opp og lanserer, sa Nielsen.

Ifølge Nielsen er vi nødt til å forske på ting. Innovasjon skjer ikke i form av sentraliserte funksjoner, selv om sentraliserte funksjoner kan legge til rette for at det skjer og kan hjelpe til med industrialisering. Innovasjon skjer i fagmiljøene. Vi må legge til rette for at det kan forskes i fagmiljøene og da må vi ha fagmiljøer som finner hverandre, som har litt kapasitetsmessig slakk og litt penger og en ledelse som er villig til å teste ut teknologi før den er gjennomprøvd og som er villig til å kjøre på hvis den viser seg å fungere. Eksperimentering er utrolig viktig.

Må ufarliggjøres

– Vi må ufarliggjøre digitalisering. Digitalisering i seg selv fjerner ikke arbeidsplasser, men kan gi oss kapasitet til å gjøre ting vi ellers ikke ville fått gjort. Norsk beskjedenhet kombinert med en ingeniørholdning om at det skal være to streker under svaret og at ting skal være gjennomtestet er drepen på en vinnerkultur. Vi må snakke om hva vi skal få til, det forplikter oss, sier Nielsen.