– Vi kan ikke la koronakrisen sette en stopper for det viktige arbeidet med å øke mangfoldet i bygg- og anleggsnæringen, sier styreleder Metha Marie Leonhardsen i Diversitas. Nylig arrangerte nettverket et webinar som samlet deltakere fra hele landet for å diskutere mangfoldsledelse i krisetider. I bakgrunnen hovedforedragsholder Loveleen Brenna, daglig leder i Seema. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Svanhild Blakstad

Digital knallstart for bygg- og anleggsnettverket Diversitas

Et fulltegnet, men koronaavlyst Diversitas-møte hos Veidekke i mars ble erstattet med et digitalt webinar om mangfoldsledelse i krisetider.

Nettverket Diversitas, som skal fremme mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, ble startet opp våren 2019 etter at Mesta, AF Gruppen, Veidekke, Betonmast, Backe, Baneservice og JM Norge var samlet for å diskutere bransjens felles utfordringer med å rekruttere og beholde kvinner.

Nettverket har fått en pangstart etter oppstarten for litt over et år siden, og arrangerte blant annet en toppledersamling i fjor høst hvor 20 ledere fra de største bedriftene i bygg- og anleggsbransjen var samlet for å sette mangfold og kjønnsbalanse på agendaen.

– Vi skulle i utgangspunktet ha et nettverkstreff hos Veidekke med over 100 påmeldte i mars. Treffet var fulltegnet med flere på venteliste, men måtte avlyses på grunn av koronakrisen. Da måtte vi tenke i nye baner og se hvordan vi kunne ta i bruk andre kanaler for å få ut budskapet, sier Diversitas-leder Metha Marie Leonhardsen til Byggeindustrien.

Hun er til daglig organisasjonssjef i Mesta og er en av initiativtakerne til nettverket.

Mangfoldsledelse i krisetider
Løsningen ble et to timers webinar, hvor mangfoldseksperten og forretningsutvikleren Loveleen Brenna snakket om temaet mangfoldsledelse i krisetider. Brenna er grunnlegger og daglig leder av Seema, og hun er også medlem av Diversitas’ Advisory Board.

Mer enn 100 personer meldte seg på eventet, som gikk av stabelen tidligere denne uken.

– Vi kan ikke la koronakrisen sette en stopper for dette viktige arbeidet. Vi jobber i en bransje der vi er spredt geografisk som kan gjøre det utfordrende å nå ut til våre nåværende og fremtidige ansatte. Med et live-event kan alle få det med seg, og vi er veldig fornøyd med oppslutningen selv om ikke riktig alle påmeldte logget seg på, sier Leonhardsen.

Therese Uggerud er styremedlem i Diversitas og er en av ildsjelene som har gått i bresjen for å arrangere webinaret. Til daglig er hun HR-leder i Betonmast.

– Dette er en ny og spennende måte å treffe folk på, og for å favne mangfoldet handler det også om at vi må tørre å tenke nytt. Terskelen for å delta på et webinar er kanskje lavere for noen, for eksempel på grunn av språkutfordringer. Det kan også være lettere å delta for dem som er nysgjerrige på bransjen, men som ellers ikke ville møtt opp på en fysisk samling, sier hun.

Uggerud opplyser at deltakerne var fra hele landet, og at flere ulike firmaer og organisasjoner var representert.

– Vi nådde ut til veldig mange ved å legge ut påmelding kun i våre egne kanaler. Det sier en hel del om interessen og engasjementet rundt mangfold. Det er godt mulig vi kommer til å kjøre fremtidige live- event også etter koronakrisen er over for å nå flest mulig, sier hun.

- Topplederne må med
I forbindelse med toppledersamlingen i oktober i fjor, påpekte Diversitas-leder Metha Leonhardsen at den store oppslutningen om nettverket viser at det er et etterlengtet initiativ og understreket viktigheten av at topplederne involverer seg.

– Skal vi gjøre en forskjell må vi starte fra toppen. Arbeidet for mangfold og kjønnsbalanse må forankres i toppledelsen. Da kan vi bidra til holdningsendring, noe det er det et veldig stort behov for. Det er kun 8 prosent kvinner i bransjen, og vi rekrutterer bare fra halve befolkningen, uttalte hun blant annet.

På spørsmål om ikke Diversitas lett vil kunne bli oppfattet som et rent kvinnenettverk, svarer hun:

– Dette handler ikke kun om kvinner. Selv om vi foreløpig er overrepresentert av kvinner både i styret og på samlingene våre, tror vi dette kommer til å endre seg med tiden. Vi skal ha temaer som passer for begge kjønn, fordi vi trenger å lære hvordan ta i bruk mangfoldet på en bedre måte, avslutter Leonhardsen.

Nettverket drives primært av stifterne, samt et Advisory Board. I styret har Metha Leonhardsen med seg Ann Kristin Søreid, JM Norge, Sif Løvdal, AF Gruppen, Anne Ingrid E. Syvertsen, Veidekke, There Uggerud, Betonmast, Ann Christin Gussius, Baneservice, Thea Kristine Backe, Backe og Iselin Stundal, Mesta.

Advisory Board består av daglig leder Loveleen Brenna i  Seema, konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen, konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast, konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke, administrerende direktør Kari Sandberg i EBA, administrerende direktørMartin Asp i JM Norge og administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta.