Markus Solvik leder Maxbos korona-innsatsstyrke. Foto: Maxbo

Digital dobling på få dager for Maxbo

I løpet av under to uker med utstrakte smitteverntiltak i Norge har Løvenskiold Handel merket mer enn en dobling av proffer som bruker internett for å hente informasjon om og bestille varer.

I løpet av ti til tolv dager med smitteverntiltak i det norske næringslivet kan Løvenskiold Handel registrere mer enn en dobling av salget til proffkundene via nettportalen Min Bedrift.

Portalen ble lansert for Maxbos proffkunder i 2017, og bare i fjor kunne byggevarekjeden fortelle om kraftig økning i bruken. Andelen digitale kunder har likevel ikke vært veldig stor. Kravene til sosial distansering for å unngå koronasmitte har dog skapt fortgang i overgangen mot mer digital proffhandel, opplyser Markus Solvik, leder av Maxbos korona-innsatsstyrke.

‒ Vi jobber i to løp i det vi har valgt å kalle Trygg Handel. Det ene løpet handler om å forhindre smittespredning samtidig som vi møter kundenes behov, og dette gjør vi ved å redusere byggeplass- og kundebesøk, og heller møte kundene over telefon eller videokonferanse. Det andre løpet er å jobbe for å sikre driften hos kundene våre, trygge verdikjeden og sikre at varehus og logistikksentre er åpne. Vi følger leverandørene våre tett opp, og oppdaterer varetilgangen hos leverandørene live på Min Bedrift, forteller Solvik.

De siste dagene har utgjort en kraftig satsing og en god test for de digitale løsningene.

‒ Vi mener selv vi har Norges beste løsninger for byggevarehandel på nett. Vi har sett en vesentlig økning av registrering og bruk av våre nettløsninger de siste årene, men selve handelen har hengt litt etter. Nå ser vi at tempoet øker blant proffkundene. Både antallet transaksjoner og salgstallene er kraftig økt, og proffselgerne våre følger opp kundene via Microsoft Teams og hjelper dem med å bruke Min Bedrift. Det har blitt veldig godt mottatt, sier Solvik.

Sanntidsoppdatering av driftsstatus og varetilgang skal hjelpe håndverkerne, byggmesterne og entreprenørene med å holde hjulene i gang ved å tilby forutsigbarhet rundt leveransene. Solvik forteller at man så langt ikke har merket noen store endringer i tilgangen på varer.

‒ Vi har et eget team som følger opp denne problemstillingen tett, men akkurat nå ser det stabilt ut. Smittevernutstyr og renholdsutstyr er veldig vanskelig å få tak i, og nesten alt går til helsemyndighetene, men når det gjelder andre varer, har vi bare meldinger om potensielle forsinkelser fra enkelte mindre leverandører. I det store bildet er alle logistikksentre og varehus fremdeles fullt operative. Vi følger utviklingen i markedet tett og vi anbefaler våre kunder å holde seg oppdaterte på våre nettsider.